Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit

Voor diverse nieuwbouwprojecten of renovatieprojecten toetsen we of het opgeleverde gebouw aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Deze opleveringsmetingen doen we op de gebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. We werken voornamelijk voor grote opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Lees verder

Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit
Opleveringsmeting - gebouw toetsen aan eisen Bouwbesluit

WAAROM EEN OPLEVERINGSMETING? 

Bij elke oplevering van nieuwbouw of een renovatieproject zijn wel aandachtspunten te vinden. Niet alles is vooraf te voorzien. Tijdens de bouwfase worden andere keuzes gemaakt en soms valt de praktijk net iets anders uit dan de theorie. 

Onze adviseurs geven aan welke maatregelen nodig zijn om alsnog aan de eisen uit het Bouwbesluit te voldoen. We onderzoeken of de woningen voldoen aan de eisen op het gebied van: 

  • Ventilatie (NEN1087)
  • Installatiegeluid (NEN5077)
  • Geluidisolatie (NEN5077)
  • Luchtdoorlatendheid gebouw (NEN2686)
  • Luchtdoorlatendheid begane grondvloer (NEN 2690)
  • Energieprestatie (NEN 7120)
  • Energie-Index (BRL 9500-01, 9500-03, 9500-06)
  • Brandveiligheid 

GELUIDMETING, INFRAROODMETING, BLOWERDOORTEST 

Onze adviseurs doen uitgebreid onderzoek door metingen te verrichten met bijvoorbeeld geluidmeters en infraroodcamera’s. Met behulp van een blowerdoortest (opblaasproef) toetsen we de luchtdichtheid van de gebouwschil. Ook voeren we visuele inspecties uit: we inventariseren of alle nodige voorzieningen aanwezig zijn en goed werken. 

INZICHT IN DE SITUATIE 

Na de opleveringsmetingen volgt een rapport met de bevindingen van die onderzoeken. Daarin staan de uitkomsten en conclusies van de metingen helder uitgelegd. Zo wordt het voor de opdrachtgever inzichtelijk aan welke eisen wel, of nog niet wordt voldaan. 

Aandacht voor kwaliteit

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat van nieuwbouw of renovatie. In het artikel 'Aandacht nodig voor 'bewezen' kwaliteit' leggen collega's Henk Versteeg en Bram Kersten uit waarom.

Een selectie uit onze opleveringsmetingen: 

Camperstraat/Tilanusstraat Amsterdam 

Het appartementencomplex aan de Camperstraat/Tilanusstraat in Amsterdam telt 59 woningen. In opdracht van wooncorporatie Eigen Haard beoordeelden we de gerealiseerde woningen op brandveiligheid, bouwfysische en bouwakoestische kwaliteit.

Klaasje Zevenster, Amstelveen 

Voor het project Klaasje Zevenster in Amstelveen voerden we voor opdrachtgever Syntrus Achmea Vastgoed controlemetingen uit bij de nieuwbouw van drie woongebouwen met appartementen. Ook deden we opleveringsmetingen bij een restaurant in het verzorgingscomplex.

Sumatraplantsoen, Amsterdam 

Bij het project Sumatraplantsoen in Amsterdam realiseerde Eigen Haard 150 nieuwe koop- en huurwoningen, twee bedrijfsruimten en een parkeergarage. In het voortraject gaven we advies over bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid. In opdracht van de aannemer voerden we voor de (deel)opleveringen controlemetingen uit. 

Hof van Holland, Hilversum 

Voor de nieuwbouw van 41 appartementen en 3 stadswoningen beoordeelden we voor opdrachtgever Syntrus Achmea Vastgoed de luchtdoorlatendheid, akoestiek, geluidwering gevel, brandveiligheid en ventilatie. 

Stadstuin Overtoom, Amsterdam 

Wooncorporatie Eigen Haard realiseerde 470 woningen in Stadstuin Overtoom. Het gaat om appartementen en maisonnettes. Per opgeleverde bouwfase deden we opleveringsmetingen op het gebied van bouwakoestiek, bouwfysica. 

New Kit, Amsterdam 

Voor het project New Kit in Amsterdam voerden we opleveringsmetingen uit. Zowel voor de 74 huurwoningen in de laagbouw, als voor de 58 appartementen in de hoogbouw. Dit deden we op het gebied van bouwakoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.