Realisatie vrijstaand passief huis in Houten

2012-2014

De nieuwe woning in Houten moest een zeer duurzame vrijstaande woningworden, een zogenaamd passief huis. We adviseerden op het gebied van bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid.

Lees verder

Realisatie vrijstaand passief huis in Houten
Realisatie vrijstaand passief huis in Houten
Realisatie vrijstaand passief huis in Houten
Realisatie vrijstaand passief huis in Houten

Passief huis

In Houten werd een vrijstaande passiefwoning n woning wordt de energievraag tot een minimum beperkt door onder meer een zeer luchtdichte en zeer goed isolerende thermische schil te maken en tegelijkertijd de zon als warmtebron te gebruiken. Thermisch comfort en de kwaliteit van de binnenlucht zijn daarbij uiteraard belangrijke aandachtspunten. 

Warmtebron

Veel glas in de zonbelaste gevels (oost, zuid en west) warmt de woning in het stookseizoen op terwijl het overstekende dak en automatische zonwering ongewenste zonnewarmte tegenhoudt. In de noordgevel is juist zo min mogelijk glas toegepast om warmteverlies ‘gevel moest worden uitgevoerd. Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen,

Energiezuinigheid

De woning werd voorzien drievoudige beglazing, een Rc-waarde K/W en een zeer goede luchtdichtheid. Energiezuinige installaties als een bodemwarmtepomp en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning maken het ontwerp compleet. Dankzij cellen op het dak van de naastgelegen schuur kan de woning in haar eigen energievraag voorzien. De woning kreeg daarmee het predicaat energieneutraal

Ecologie en duurzaamheid

Behalve aan energiezuinigheid is ook veel aandacht besteed aan ecologische kwaliteiten en duurzaam materiaalgebruik. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van een groen dak, gebruik van duurzaam hout in de gevel en de constructie, en een binnenafwerking met leemstuc. Tijdens het ontwerp hebben we gebruikgemaakt van PHPP (software) waarmee vooraf het verwachte energiegebruik van de woning kon worden berekend.

Opdrachtgever: De heer Vree en mevrouw Van den Broek uit Houten
Architect: Architectuurbureau Voss

Beeldmateriaal Architectuurbureau Voss | Bouwbedrijf Van Rijn Houten

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen biodiversiteit.