2010 – 2016

Passieve school, Hengelo

Nieuwbouw met focus op passief bouwen, energieprestaties en ventilatie

De nieuwe Brede School ‘Berflo Es’ in Hengelo is ontworpen volgens de principes van het passief bouwen met een energieprestatie die globaal 50% beter is dan wettelijk wordt vereist. We hebben niet alleen aan het Bouwbesluit getoetst maar ook aan het Programma van Eisen ‘Frisse scholen’.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Naast advisering op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van milieu- en duurzaamheidmaatregelen. Het haalbaarheidsonderzoek dient als aanvulling op het technisch programma van eisen.

Passieve school, Hengelo - © Spring Architecten Rotterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

BETERE ENERGIEPRESTATIE

In dit haalbaarheidsonderzoek hebben we nagegaan met welke maatregelen een betere energieprestatie kan worden behaald. Met beter bedoelen we beter dan wat minimaal volgens het Bouwbesluit is vereist. Ook hebben we gekeken met welke maatregelen aan klasse B uit het PvE ‘Frisse scholen’ kan worden voldaan.

Passieve school, Hengelo - © Spring Architecten Rotterdam

ENERGIE-EFFICIËNT EN DUURZAAM

Het resultaat hiervan is dat het ontwerp nu voorziet in een zeer energie-efficiënte en duurzame accommodatie met een gezond binnenklimaat.

Betrokken partijen

Medewerkers (1)

Adviseur Henk Versteeg
Henk
Versteeg
Adviseur bouwfysica en bouwakoestiek, vennoot