Renovatie gebouw REC D Universiteit van Amsterdam

2009-2014

Het voormalig laboratorium aan de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam werd grootschalig gerenoveerd voor de komst van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Het gebouw heeft een monumentale status.

Lees verder

Renovatie gebouw REC D Universiteit van Amsterdam
Renovatie gebouw REC D Universiteit van Amsterdam
Renovatie gebouw REC D Universiteit van Amsterdam
Renovatie gebouw REC D Universiteit van Amsterdam

Akoestische uitdaging

In het gebouw zijn onder andere laboratoria voor gedrag en beïnvloeding gerealiseerd en audiovisuele ruimten. Om hier objectieve onderzoeken te verrichten, moeten prikkels van buitenaf worden uitgesloten. Deze strenge eisen gaven de akoestische uitdaging om zowel al het geluid vanuit het gebouw als vanuit de omgeving te weren in deze ruimten.

Functionele eisen

De functionele eisen voor het gebouw leidden tot een zeer hoog niveau van lucht- en contactgeluidisolatie tussen de ruimten. Vanwege de houten vloer is dit met uitsluitend lichte inbouwvoorzieningen gerealiseerd. Waar nodig zijn brandscheidingen geïntegreerd zodat geen sprinklers nodig waren in het gebouw. 

Onze rol

Wij hebben in het ‘Voorlopig Ontwerp’ voorgesteld het gebouw tijdens de renovatie direct te verduurzamen. Na een uitvoerige rentabiliteitsstudie bleken de extra maatregelen hiervoor binnen de terugverdiencriteria van de UvA te liggen. Het gebouw is nu zeer duurzaam, brandveilig, heeft een hoge mate van thermisch en akoestisch comfort en heeft haar monumentale waarde behouden.