2014 – 2017

St. Gerlach Paviljoen, Maastricht

Begeleiding procedure bestemmingsplan voor multifunctionele locatie

Het Chateau St. Gerlach in de buurt van Maastricht is uitgebreid met een multifunctionele vergader- en congreslocatie: het St. Gerlach paviljoen. Ook werd een historische kasteelhoeve verbouwd tot koffie- en lunchconcept. We begeleidden de bestemmingsplanprocedure voor de bouwplannen.

BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSASPECTEN

Naast het schrijven van het bestemmingsplan hebben we de relevante omgevingsaspecten beoordeeld, de benodigde onderzoeken uitgevoerd of begeleid. Zo moest er onder andere aandacht besteed worden aan de aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en parkeren.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

STRATEGISCH ADVIES

Een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden was de strategische advisering over de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplanproces is dit geval uitzonderlijk snel verlopen.

UITZONDERLIJK SNELLE PROCEDURE

Op 16 oktober 2014 is het voorontwerp 4 weken ter inzage gelegd zodat omwonenden hun inspraakreactie konden indienen. Op 18 december 2014 is vervolgens het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd en binnen 4 maanden heeft de gemeenteraad op 11 mei 2015 het bestemmingsplan vastgesteld. Waar hier de procedure ongeveer 9 maanden heeft geduurd, is het bij vergelijkbare projecten gebruikelijk dat de procedure toch al gauw 1,5 jaar duurt.

VLEERMUIZEN IN HISTORISCHE HOEVE

In samenwerking met ECOQuickscan hebben we de aanvraag ontheffing flora en faunawet verzorgd. Het ecologisch onderzoek had uitgewezen dat in de historische hoeve vleermuizen aanwezig waren en eventuele negatieve effecten door de bouwwerkzaamheden op de vleermuizen waren niet uit te sluiten.

Om negatieve effecten te voorkomen zijn er mitigerende maatregelen getroffen zoals het vroegtijdig ophangen van vleermuiskasten. Ook is er een ecologisch werkprotocol opgesteld om de restauratie/verbouwing van de Hoeve in goede banen te leiden.

Over het St. Gerlach Paviljoen
Op 1 september 2015 werd als start van de restauratie en nieuwbouw van het St. Gerlach Paviljoen en het Rijksmonument de kasteelhoeve de eerste steen gelegd. Na een periode van ongeveer anderhalf jaar zijn de bouw- en restauratiewerkzaamheden in mei 2017 afgerond.

De vergaderlocatie heeft drie multifunctionele zalen met een totale omvang van 850 m². Het paviljoen heeft plek voor 750 personen. Het gebouw is ontworpen door Mecanoo Architecten.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Jacob Jan van Burg
Jacob Jan
van Burg
Adviseur ruimtelijke ordening