Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park

2011-2015

Studentenwoningen, wasserette en horeca in Utrecht Science Park:een nieuw complex van 655 studentenwoningen. De uitdaging van het bouwteam: betaalbare studentenwoningen met een goed binnenklimaat. Wij hebben daarvoor een passend ventilatieconcept bedacht. Een uitdagend project waarbij wij veel van onze expertises konden inzetten.


Lees verder

Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park
Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park
Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park
Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park

Bouwbesluit 2012

Wij adviseerden over de bouwfysische en akoestische aspecten voor het ontwerp. Ook de brandveiligheid hebben we beoordeeld. Daarnaast keken we actief mee met diverse andere aspecten van het Bouwbesluit 2012. De verschillende aspecten in relatie met het bestemmingsplan en de milieuregelgeving namen we ook onder de loep.

Betaalbare studentenhuisvesting met een goed binnenklimaat

Onze uitdaging was om in het bouwteam betaalbare studentenhuisvesting met een goed binnenklimaat te realiseren. Hiervoor hebben wij een passend ventilatieconcept bedacht. Voor het project zijn in overleg met de gemeente verschillende gelijkwaardigheidsconcepten toegepast, bijvoorbeeld op het gebied van geluidisolatie, en voor de buitenruimten en de bergingen.

Leanmethodiek

Tijdens de bouwfase zijn wij intensief betrokken geweest bij diverse uitvoeringsaspecten bouwfysica. Ook controlemetingen en inspecties voerden wij uit om de gewenste kwaliteit daadwerkelijk te realiseren. Deze aanpak past goed in de gekozen Leanmethodiek.

655 studenteneenheden

  • Studentenwoningen Johanna in Utrecht Science Park is een complex van 655 studenteneenheden.
  • Het gebouw telt negentien bouwlagen. 
  • Het complex heeft kamers van 17 m2 en studio's van 24 m2. 
  • In de plint is ruimte voor faciliteiten zoals een wasserette en een koffiebar. 
  • Het ontwerp wordt ook wel 'Student Cloud' genoemd. 

Opdrachtgever: SSH
Architect: Onix

Beeldmateriaal: Onix en SSH


Gerelateerde artikelen
Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid

Energie

Meer over Energie