2009 – heden

Teylers Museum, Haarlem

Brandveiligheid bij renovatie en herstel

Het Teylers Museum in Haarlem is het oudste museum van Nederland. Al sinds 1784 worden in deze monumentale gebouwen voorwerpen van kunst en wetenschap tentoongesteld. Bij de renovatie- en herstelactiviteiten van het Teylers Museum in Haarlem was brandveiligheid een belangrijk aspect. Wij adviseren het Teylers museum op dit gebied.

Teylers Museum, Haarlem

DE RENOVATIE EN HET HERSTEL

Het museum heeft een aantal en herstelactiviteiten gepland waarbij het aspect brandveiligheid een belangrijk onderdeel is. Wij hebben een effectief maatregelenpakket samengesteld.

Het pakket bestaat uit zowel bouwkundige, installatietechnische als organisatorische aspecten, om de bezoekers, monumentale gebouwen en waardevolle collecties te beschermen tegen brand.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Teylers Museum, Haarlem

BRANDVEILIGHEID

Onze uitdaging is het optimaliseren van de brandveiligheid. Hierbij kunnen de aanpassingen niet te ingrijpend zijn. Het museum moet namelijk (gedeeltelijk) geopend blijven. Ook kunnen een aantal gebouwdelen niet aangepast worden vanwege monumentale waarden. Voor de financiële haalbaarheid worden de geadviseerde werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Emiel van Wassenaar
Emiel
van Wassenaar
Adviseur brandveiligheid en bouwfysica, vennoot