Tijdelijke rechtbank Amsterdam

Duurzaam en volledig demontabel gebouw

In Amsterdam is in 2016 de tijdelijke rechtbank geopend. Duurzaamheid en circulariteit waren van groot belang bij het ontwerp en de bouw. We adviseerden over de bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Voor de rechtbank in Amsterdam aan de Parnassusweg wordt nieuwbouw gerealiseerd. De kavel voor de permanente nieuwbouw overlapt deels met de bestaande huisvesting. Het tijdelijke gebouw is nodig om de rechtbank volledig operationeel te houden tijdens het proces van nieuwbouw.

In het tijdelijke gebouw van 5400 m2 wordt de functionaliteit gerealiseerd die nodig is voor de primaire processen van de rechtbank. Als de permanente huisvesting gereed is, wordt de tijdelijke rechtbank weer verwijderd. Dat is na ongeveer vijf jaar.

DESIGN, BUILD, MAINTAIN AND REMOVE

Het verwijderen van het gebouw was een nadrukkelijk onderdeel van de opdracht. Design, build, maintain and remove: het Rijksvastgoedbedrijf sloot een DBMR-overeenkomst met een consortium waar wij onderdeel van zijn.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT

Omdat het om tijdelijke huisvesting gaat, stelde de het Rijksvastgoedbedrijf hoge eisen aan de duurzaamheid van het project. Vooral het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw waren belangrijke criteria. Deze gedachte sluit aan bij circulariteit.

Bij het hoogwaardig realiseren van de duurzaamheid speelden we een prominente rol. Heel consequent zochten we naar mogelijkheden van reductie van materiaalgebruik, hergebruik en recycling en het gebruik van zoveel mogelijk donormaterialen.

VOLLEDIG DEMONTABEL GEBOUW

Door slimme ontwerpkeuzes is er een volledig demontabel gebouw ontstaan, dat straks op een andere plek een nieuwe functie kan krijgen. Dit werd onder andere mogelijk doordat de kanaalplaatvloeren zijn voorzien van een speciale koppeling waardoor ze aan het staalskelet konden worden vast gebout.

Daarnaast hebben we maximaal ingezet op het hergebruik van bouwdelen. Zo zijn bijvoorbeeld alle celdeuren afkomstig uit een oude gevangenis.

VEILIGHEID

Niet alleen de duurzaamheid was belangrijk. Vanwege het bijzondere karakter van een rechtbank met daarbij behorende functies werden aan het tijdelijke gebouw hoge eisen gesteld aan bijvoorbeeld de representativiteit. Ook de outillage, de complete logistiek, de akoestiek, het comfort en natuurlijk de veiligheid waren van groot belang.

Beeldmateriaal cepezed/Leon van Woerkom

Adviseurs (1)

Adviseur Luc Schaap
Luc
Schaap
Adviseur bouwfysica, directie, vennoot