2014 – heden

Uitbreiding Lelystad Airport

Ondersteuning omwonenden en agrarische bedrijven

We ondersteunen de Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport (CDO). De stichting richt zich op de belangenbehartiging voor de direct omwonenden en agrarische bedrijven rondom Lelystad Airport ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Uitbreiding Lelystad Airport

UITBREIDING LELYSTAD AIRPORT

Lelystad Airport ( LA) moet in de toekomst 45.000 vliegbewegingen overnemen van Schiphol. In de directe omgeving van Lelystad Airport bevinden zich ongeveer 70 agrarische bedrijven met een gezamenlijke omzet van circa € 50 miljoen per jaar. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport (CDO).

De stichting heeft tot doel een goed woon-, leef en werk klimaat voor haar leden te bewerkstellingen. Een primaire doelstelling is om te waarborgen dat de kwaliteit van de agrarische productie in het gebied niet te leiden heeft van de groei van de luchtvaart.

We ondersteunen de Stichting bij het kiezen van een positie in de onderhandelingen met overheid en luchthaven, beoordelen de processen en procedures rondom de uitbreiding voor het CDO en begeleiden het CDO bij de beoordeling van diverse relevante onderzoeken op het gebied van geluid, gewaskwaliteit, schadeafhandeling etc.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ROL VAN DE PROJECTREGISSEUR

Onze projectregisseur  overlegt namens de CDO met alle partijen over de randvoorwaarden die bij de ontwikkeling in acht moeten worden genomen. Daarnaast bereidt hij de bestuurlijke afspraken die de CDO moet maken met de overheden en de directie van Lelystad Airport voor.

RESULTATEN TOT NU TOE

Inmiddels zijn de eerste convenanten getekend en is de ongestoorde ontwikkeling van de agrarische sector in het gebied gewaarborgd. De komende jaren wordt er vooral gewerkt aan een goede isolatieregeling voor de aanwezige bedrijfswoningen en de nodige regelingen, die ook moeten garanderen dat de gemaakte afspraken ook controleerbaar en door een sanctiestelsel afdwingbaar zijn, zodat ook het woonklimaat van de omwonenden zoveel mogelijk onaangetast blijft.

Daarnaast is naast het CDO onder de naam “de Lelystadse Boer” een traject ontwikkeld om de groeiende luchthaven met de omgeving te laten samenwerken, zodat er een directe “win-win”-situatie kan ontstaan.

Vakgebieden (1)