Verbetering energielabel sociale huurwoningen Utrecht

2010-2016

In opdracht van de woningcorporaties Bo-ex, Portaal en Mitros zijn 1248 woningen in de wijk Kanaleneiland-Zuid gerenoveerd. De ambitie van de woningcorporaties was om het energielabel met twee stappen te verbeteren. Het wooncomfort zou daarmee ook verbeteren.

Energieprestatieadvies (EPA)

Voor de renovatie van 26 appartementengebouwen in de wijk Kanaleneiland-Zuid in Utrecht hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. We hebben een integraal energieprestatieadvies (EPA) uitgebracht voor deze 1248 woningen. De gemeente Utrecht eiste hierbij wel dat de voorgestelde aanpassingen binnen de strenge eisen van de uitstraling van de gemeente zouden passen.

Het onderzoek

We zijn gestart met een onderzoek naar de bestaande bouwfysische, akoestische en energetische kwaliteit van de woningen. Vervolgens hebben we voor de 26 appartementengebouwen met portiekontsluiting adviezen gegeven op het gebied van akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en energiezuinigheid.

Ambitieniveaus

Voor de verbetering van de geluidisolatie onderling hebben we akoestische adviezen gegeven. Daarbij hebben we ook de relatie tot de geluidbelasting van het wegverkeer bekeken. Bouwfysisch hebben we gekeken naar verbetering van koudebrugaansluitingen en ventilatievoorzieningen. Voor diverse ambitieniveaus zijn scenario's uitgewerkt.

Opdrachtgevers: Woningcorporaties Bo-ex, Portaal en Mitros | Aannemingsbedrijf van Dillen