2018 – 2019

Wipkorenmolen, Vianen

Wijzigingsplan voor herbouw historische molen

De Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen wil in de uiterwaarden van de rivier de Lek, bij de zogeheten Buitenstad van Vianen, een replica bouwen van een historische wipkorenmolen. De oorspronkelijke molen stond tot 1838 aan het einde van de Molenstraat in Vianen. Om de molen te (her)bouwen is een wijzigingsplan nodig, dat door ons is opgesteld.

RUIMTE VOOR DE LEK

Het plangebied van de herbouw maakt onderdeel uit van de herinrichting van de uiterwaarden, in het kader van het project ‘Ruimte voor de Lek’. In dit provinciale inpassingsplan is toestemming gegeven om de realisatie van de wipkorenmolen. Dat maakt  de aanwijzing van een bijbehorende molenbiotoop mogelijk. Op de betreffende locatie in de uiterwaarden ligt al een verhoging in de vorm van een terp voor de bouw van de wipkorenmolen. Wij zijn bij dit project betrokken om een wijzigingsplan voor de herbouw van deze molen op te stellen.

Wipkorenmolen, Vianen- © Fotostudio Marks, Vianen

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ONS AANDEEL

Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen  heeft ons benaderd om het voor de herbouw benodigde wijzigingsplan op te stellen. Onze werkzaamheden bestonden in grote lijnen uit:

  • opstellen van het wijzigingsplan
  • procedurele begeleiding en advisering over procedure
  • afstemming en overleg met de gemeente Vianen/Vijfheerenlanden

In de zomer van 2019 startte de formele procedure voor het wijzigingsplan. Dit project voerden we als sponsoring uit. We gaven hiermee invulling aan ons MVO-beleid.

Wipkorenmolen, Vianen- © Fotostudio Marks, Vianen

RECONSTRUCTIE

Het oorspronkelijk bouwbestek uit 1691 vormde de grondslag voor de herbouw van de wipkorenmolen. Van dit bestek is een transitie gemaakt. Op basis daarvan maakte Arti Enkelaar, de bestuurder van de stichting de reconstructietekeningen en een complete set bestektekeningen.

Wipkorenmolen, Vianen- © Fotostudio Marks, Vianen

DE STICHTING

Al in de jaren negentig begon een groep enthousiaste Vianezen aan het realiseren van een visionair plan: de herbouw van de oude Viaanse korenmolen. Dit moest wel op basis van het oorspronkelijke uit 1691 daterende bouwbestek. Het ambitieuze idee werd met veel enthousiasme ontvangen. De oorspronkelijke initiatiefgroep legde een stevige basis voor het beleids- en projectplan dat door de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen handen en voeten heeft gekregen. Het team bestaat uit enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers. Enkele zijn ‘molengek’ en anderen vinden dat Vianen haar historische wipkorenmolen terug moet krijgen. Door de inzet van deze groep mensen zal naar verwachting eind 2019/begin 2020 de bouw van de molen starten.

“De samenwerking met LBP|SIGHT is door de stichting als zeer bevredigend en plezierig ervaren. De expertises en kennis van zaken van de adviseurs van LBP|SIGHT heeft er zeker aan bijgedragen dat het wijzigingsplan kwalitatief hoogstaand is geworden en snel opgesteld en ingediend kon worden. Het college van B&W van de gemeente Vijfheerenlanden heeft het ingediende wijzigingsplan op 12 juni 2019 behandeld met een positief besluit als resultaat.” Aldus Ruud Boogaard, een van de bestuurders van de stichting.

Meer informatie over de historische wipkorenmolen Vianen leest u op www.wipkorenmolenvianen.nl.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Jacob Jan van Burg
Jacob Jan
van Burg
Adviseur ruimtelijke ordening