Onderzoek naar gebouwgebonden maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van bestaande woningen te reduceren

Op zoek naar een uitdagende stage?

Er wordt steeds meer gebouwd in Nederland. Dat betekent onder andere dat er steeds meer woningen op locaties naast spoorwegen, stations of drukke wegen worden gebouwd. Dit zijn hoog geluidbelaste locaties. Bij nieuwbouwwoningen moeten toekomstige bewoners zoveel mogelijk beschermd worden tegen geluid. In het geval van weg- of railverkeerslawaai zijn er vaak geen (extra) bron- of overdrachtsmaatregelen mogelijk om het geluid te reduceren. Dat betekent dat de oplossing tegen geluid gezocht moet worden bij de woningen zelf.

Om de geluidbelasting op de gevels van woningen op hoog geluidbelaste locaties te reduceren, worden daarom vaak speciale voorzieningen getroffen om geluidluwe gevels te realiseren. Denk aan gesloten borstweringen op balkons, het Metaglas SilentAir-gevelsysteem of een geluidgedempt rooster voor een te openen deel. Dit soort maatregelen komen we steeds vaker tegen in woningbouwprojecten. Hiervoor zijn technische specificaties beschikbaar, maar het ontbreekt nog aan praktische kennis over de geluidreducties die daadwerkelijk worden behaald met dit soort maatregelen.

OPDRACHT

Tijdens jouw stage ga je bepalen in hoeverre de technische specificaties van producten overeenkomen met de in praktijk gemeten geluidreducties van geluidreducerende maatregelen. Daarnaast ga je inventariseren hoe de bewoners de genomen maatregelen en voorzieningen bij hun woning ervaren.

Het resultaat van dit onderzoek verwerk je in een rapport en presenteer je aan onze groep Geluid en trillingen en onze afdeling Bouw.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het uitvoeren van geluidmetingen bij woningen waar diverse geluidreducerende maatregelen zijn gerealiseerd op geluidbelaste locaties.
 • Het vergelijken van de genomen maatregelen (en gemeten geluidreducties) bij woningen met de technische (theoretische) specificaties, en het opstellen van een catalogus.
 • Het onderzoeken van ervaringen van bewoners met de speciale voorzieningen bij hun woning, aan de hand van een belevingsonderzoek.
Twee akoestisch adviseurs doen onderzoek naar bouwakoestiek en geluid bij de gevel van een akoestisch adviesbureau

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Deel je motivatiebrief en cv met ons. 

JOUW EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN

 • Je vindt het leuk om kennis te maken met het vakgebied ‘geluid’ of je hebt hier al affiniteit mee.
 • Je bent proactief.
 • Je bent analytisch ingesteld.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: circa 4 maanden

Type opdracht: stage- of afstudeeropdracht

Periode: februari – juni of september – december 2024

Opleiding: hbo of wo

Engelstalige stageopdracht mogelijk: nee

OVER LBP|SIGHT

LBP|SIGHT is een advies- en ingenieursbureau, actief op het gebied van bouw, ruimte en milieu. Onze vakgebieden omvatten bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid, energie, gebiedsontwikkeling, geluid en trillingen, milieu, rentmeesterij en ruimtelijke ordening.

Samen voor de leefomgeving: dat is onze missie. Daarom bundelen we de verschillende perspectieven en vaardigheden van collega’s, om samen te werken aan slimme, praktische en op maat gemaakte oplossingen. Altijd met een focus op onze huidige én toekomstige samenleving.

Onze kernwaarden zijn verweven in alles wat we doen:

 • Aandacht
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheid

MEER WETEN? OF METEEN SOLLICITEREN?

Solliciteren? Stuur je cv en onderstaande gegevens per mail naar onze officemanager Erika Knoop:

 • je persoonlijke gegevens
 • je opleiding, studierichting en leerjaar
 • eventuele relevante werkervaring
 • de gewenste startdatum voor je stage
 • de gewenste stageduur in maanden

Eerst liever even bellen? Dat kan natuurlijk ook! Neem contact op met adviseur en groepsleider Geluid en trillingen Ed Goudriaan.