Circulariteit

Circulariteit

In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd, en waardevernietiging geminimaliseerd. Een nieuw economisch systeem waar we niet meer omheen kunnen. En dat willen we ook niet.

Circulariteit Lees meer

CirculariteitCirculariteit

DIT IS... CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd, en waardevernietiging geminimaliseerd. Een nieuw economisch systeem waar we niet meer omheen kunnen. En dat willen we ook niet.

Dit zien we in de praktijk

Om ons heen gebeurt van alles met het thema circulariteit. Het is nog onduidelijk wat de definitie van een circulaire economie precies is. Concreet zien we dat partijen zoeken naar betere milieuprestaties van hun materialen en producten, bijvoorbeeld met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA). Tegelijkertijd zoeken ze naar duurzamere economische prestaties

Dit is onze visie

Circulariteit is geen hype, maar een broodnodige transitie naar een nieuw economisch systeem. Het vormt de basis voor een robuustere economie en een oplossing voor de druk die op het milieu en het klimaat rust.

Circulair ondernemen vereist een andere manier van denken. Door al bij de start van het project naar alle facetten van circulariteit te kijken, kun je verandering teweeg brengen. Alle collega’s moeten de circulaire denkwijze meenemen in elk project.

Dit is onze ambitie

We willen niet alleen de ontwikkelingen over circulariteit volgen, maar richting geven. We kunnen klanten helpen bij het concretiseren van circulariteit in hun bedrijfsvoering. Circulariteit moet een duidelijke plek krijgen in onze manier van werken en een integraal onderdeel zijn van al onze adviezen. 

Nieuwsbrief

Enkele keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met interessant nieuws over projecten op het gebied van circulariteit. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Projecten over circulariteit

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

Tijdelijke rechtbank Amsterdam: een volledig demontabel gebouw

Bekijk project

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Bekijk project

Onderzoek naar grondstoffenbeheer van Rijkswaterstaat

Bekijk project

Onderzoek: integraal sturen op CO2-emissies in de bouw

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Nationale Nederlanden Workspace 2020: circulair op de werkvloer

Bekijk project

Team Circulariteit

Gerwin Beukhof

Adviseur

Bekijk medewerker

Jelle de Boer

Adviseur

Bekijk medewerker

Anouk Hunink

Algemene dienst

Bekijk medewerker

Marc Kalee

Adviseur

Bekijk medewerker

René Kraaijenbrink

Adviseur

Bekijk medewerker

Jeannette Levels-Vermeer

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Lindhout

Adviseur

Bekijk medewerker

Dirk-Jan Simons

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

William Veldman

Adviseur

Bekijk medewerker

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Hilko Van der Leij

Adviseur

Bekijk medewerker

Jaanika Makara

Adviseur

Bekijk medewerker

Susanne Visch

Adviseur

Bekijk medewerker
Veelgestelde vragen over circulariteit - algemeen

In een circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde. Afval bestaat niet. Hergebruik wordt gemaximaliseerd, waardevernietiging geminimaliseerd. In een circulaire economie geven ontwikkelingen zo min mogelijk milieuschade. 

Nee, circulariteit is geen hype. Het is een transitie die heel hard nodig is, vinden wij. Het is wel een trendy woord, iedereen wil iets met dit thema. En dat moet ook. De grondstoffen in onze (westerse) wereld raken op. Het huidige lineaire systeem is op termijn niet meer vol te houden. 

De schaduwprijs is de theoretische schatting van de kosten om de milieuschade door een ontwikkeling te voorkomen of te verhelpen. Voor gebouwen is deze waarde uitgedrukt in een ‘MPG-score’. In een circulaire economie is het volgens ons nodig om de schaduwprijs van een ontwikkeling aan het begin van die ontwikkeling te voldoen, in plaats van die af te schuiven op toekomstige generaties. 

De Europese regelgeving is kritisch over hergebruik en ziet obstakels. Denk bijvoorbeeld aan eventuele resten van schadelijke stoffen in gerecyclede producten. De regelgeving is gemaakt uit oogpunt van afvalstoffen en niet vanuit hergebruik. 


De huidige regels prikkelen niet tot de minimalisatie van afval, maar tot het downgraden van materialen. Denk bijvoorbeeld aan beton als puingranulaat in wegen, daarna stopt de levensduur. Er is een financiële prikkel nodig om dit te veranderen, bijvoorbeeld een belasting. 

Nieuwsbrief circulariteit

Enkele keren per jaar versturen we een nieuwsbrief. Soms bestaat de nieuwsbrief uit een samenstelling van artikelen over al onze vakgebieden. Soms is het een special met interessant nieuws over projecten op het gebied van circulariteit. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? 

Klik hier om je aan te melden.

Artikelen over circulariteit