Materialen

Materialen

Het effect van duurzaam materiaalgebruik bij een gebiedsontwikkeling is tweeledig. Aan de ene kant beperkt duurzaam materiaalgebruik de afvalstoffenstroom en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Aan de andere kant verlaagt het het energiegebruik bij de fabricatie van bouwmaterialen.

Materialen Lees meer

MaterialenMaterialen

Het effect van duurzaam materiaalgebruik bij een gebiedsontwikkeling is tweeledig. Aan de ene kant beperkt duurzaam materiaalgebruik de afvalstoffenstroom en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Aan de andere kant verlaagt het het energiegebruik bij de fabricatie van bouwmaterialen. Hiervoor zetten we in op circulariteit, materialen met een lage milieu-impact en biobased materialen. Maar ook op aanpasbaar of demontabel bouwen en integrale en gescheiden afvalinzameling.

Duurzaam omgaan met materialen is het credo

Duurzaam omgaan met materialen betekent zoveel mogelijk inzetten op circulariteit. In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. U kunt hierbij denken aan hergebruik van puingranulaat voor nieuwe wegen, een buitenpodia van sloophout of aan het opnieuw gebruiken van een oud stalen skelet. Ook schone materialen van hoge kwaliteit met een lange levensduur en materialen die op een duurzame manier geproduceerd worden passen bij duurzaam materiaalgebruik. En vergeet niet de hernieuwbare biobased materialen, zoals hout, bamboe en PLA-plastic. Door middel van demontabel of modulair bouwen zorgt u ervoor dat gebouwen en installaties flexibel blijven en dat de materialen hoogwaardig geoogst en hergebruikt kunnen worden.

Duurzaam omgaan met materialen gaat ook over duurzaam afvalbeheer, oftewel het minimaliseren van afvalstromen. Bijvoorbeeld door (bouw)afval opnieuw te gebruiken, het produceren van materialen met een lange levensduur en hoge kwaliteit of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Door gezamenlijk en integraal afval inzamelen maakt u hergebruik een stuk eenvoudiger. 

Meetbare impact 

Een belangrijk instrument om de duurzaamheid van materialen meetbaar te maken is de LCA (levenscyclusanalyse). Dit is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus. De milieu-impact wordt uitgedrukt in een schaduwprijs, oftewel de MKI (milieukostenindicator). Dit is een makkelijke manier om de milieu-impact van producten te vergelijken. De MPG - milieuprestatie gebouwen - geeft aan wat de milieubelasting is van materialen die in een gebouw worden toegepast. Met een materialenpaspoort kunt u bouwmaterialen gedurende de levensduur van een gebouw registreren op basis van onder andere financiële waarde, levensduur en kwaliteit.

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen materialen

  • In beeld brengen van knelpunten en kansen voor hergebruik materialen, zowel binnen het plangebied als in de omgeving
  • Procesbegeleiding circulaire materiaalkeuze en aanbesteding
  • Uitvoeren van levenscyclusanalyses (Bepalingsmethode/PEF)
  • Milieu-impactberekeningen van duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld door het berekenen van MPG en MKI
  • Opstellen materiaalpaspoort

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Projecten bouwsteen materialen

Nationale Nederlanden Workspace 2020: circulair op de werkvloer

Bekijk project

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Onderzoek naar grondstoffenbeheer van Rijkswaterstaat

Bekijk project

Contactpersoon voor deze bouwsteen

Jeannette Levels-Vermeer

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Gerwin Beukhof

Adviseur

Bekijk medewerker

Jaanika Makara

Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Kalee

Adviseur

Bekijk medewerker