Mobiliteit

Mobiliteit

De infrastructuur van de toekomst ziet er anders uit en is veel meer gericht op duurzame vervoersmiddelen en mensen meer laten bewegen. Binnen een gebiedsontwikkeling betekent duurzame mobiliteit en infrastructuur bijvoorbeeld meer elektrische vervoersmiddelen, meer ruimte voor wandelaars en fietsers en een belangrijke rol voor het openbaar vervoer.

Mobiliteit Lees meer

MobiliteitMobiliteit

Het wordt steeds drukker op de weg. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet omlaag en de luchtkwaliteit moet beter. Het gevolg is dat de infrastructuur van de toekomst er heel anders uit gaat zien: meer gericht op duurzame vervoersmiddelen en mensen meer laten bewegen. Waar u binnen een gebiedsontwikkeling aan kunt denken bij duurzame mobiliteit en infrastructuur? Meer elektrische vervoersmiddelen bijvoorbeeld, of meer ruimte voor wandelaars en fietsers en een belangrijke rol voor het openbaar vervoer. Maar ook slimme logistiek, het beperken van verkeershinder en zorgdragen voor verkeersveiligheid.

DUURZAME MOBILTEIT

Zowel de overheid als de maatschappij vraagt om verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld om de veiligheid te vergroten en verkeersoverlast te verminderen, de stikstofuitstoot te verlagen en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Verduurzaming van mobiliteit kan op tal van manieren. U kunt bijvoorbeeld denken aan deelconcepten voor de auto of fiets, het realiseren van mooie en toegankelijke fiets- en wandelroutes, parkeerplaatsen alvast gereedmaken voor elektrisch laden in de toekomst of het aanleggen van energieopwekkend asfalt. Duurzame mobiliteit kan echter nog verder gaan. Zo kunt u ook een parkeergarage flexibel ontwerpen, zodat deze bij een afnemende parkeervraag ook ingericht kan worden als expositieruimte. 

Duurzame mobiliteit betekent ook het verminderen van de stikstofuitstoot en overlast door verkeers- en bouwlawaai en trillingen en zorgdragen voor de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door de inzet van elektrische bouwvoertuigen of het toepassen van geluidsarme voegovergangen op een brug. De verkeersveiligheid kan vergroot worden door bijvoorbeeld de snelheid te verlagen, eenrichtingsverkeer in te stellen of extra zebrapaden te realiseren.

Slimme logistiek

Drukte op de weg, stikstofuitstoot door vrachtverkeer, half gevulde vrachtwagens, leegstaande distributiecentra, het kapot rijden van bermen door vrachtverkeer, onveilige situaties door vrachtverkeer in de stad... dat klinkt u vast niet als erg duurzaam in de oren. Dit zijn enkele actuele logistieke problemen waar veel aandacht voor is en die vragen om slimme oplossingen. Duurzame logistiek betekent onder andere zorgdragen voor goede en veilige routes voor vrachtverkeer, de inzet van elektrische voertuigen en het slim combineren van logistieke bedrijven om vrachtbewegingen en onnodige leegstand te beperken.

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen mobiliteit

  • Opstellen van een duurzaam mobiliteitsconcept voor uw ontwikkeling
  • Advisering over (elektrische) deelconcepten
  • Advisering over verduurzamen van logistiek
  • Advisering over verminderen verkeers- en bouwlawaai en hinder door trillingen
  • In beeld brengen aandachtspunten en verbeterpunten verkeersveiligheid

Enkele diensten die we voor u kunnen uitzetten bij een samenwerkingspartner:

  • In beeld brengen van de toekomstige mobiliteitsbehoeftes
  • Mobiliteits- en verkeersberekeningen
  • Technische uitwerking duurzaamheidsmaatregelen
  • Financiële uitwerking duurzaamheidsmaatregelen (opstellen businesscases, contractvorming)

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Artikelen bouwsteen mobiliteit

Projecten bouwsteen mobiliteit

Duurzaam en toekomstbestendig parkeergebouw RAI Amsterdam

Bekijk project

Nieuwbouw station Breda - Openbaar vervoer terminal (OVT)

Bekijk project

Multifunctionele locaties onderweg - Loungen aan de snelweg

Bekijk project

Contactpersonen voor deze bouwsteen

Fabian Wieland

Adviseur

Bekijk medewerker

Jacob Jan van Burg

Adviseur

Bekijk medewerker

Monique van Bemmelen

Adviseur

Bekijk medewerker