Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Bij duurzame gebiedsontwikkeling hoort een goede fysieke omgevingskwaliteit. Een gebied dat opvalt door haar schoonheid en uitstraling. Een plek waar mensen graag zijn!

Omgevingskwaliteit Lees meer

OmgevingskwaliteitOmgevingskwaliteit

Bij duurzame gebiedsontwikkeling hoort een goede fysieke omgevingskwaliteit. Dit vertaalt zich in het voorkomen van hinder door bijvoorbeeld geluid, geur, hitte, wind en fijnstof. Maar ook in het zorgdragen voor een goede kwaliteit van bodem, lucht en water en het behoud van ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden. Dit alles met als doel: een gezonde, prettige en toekomstbestendige fysieke leefomgeving.

Omgevingskwaliteit: zien, voelen, ruiken

De bouwsteen omgevingskwaliteit gaat over alles wat u ziet, voelt en ruikt. Het omvat in ieder geval de volgende aspecten: luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof), bodemkwaliteit, biodiversiteit, archeologische en cultuurhistorische waarden, waterkwaliteit, landschappelijke inpassing (bestemmingsplan), geluidshinder, geurhinder, lichthinder, bezonning, windklimaat en externe veiligheid. Afhankelijk van de locatie spelen ook andere meer specifieke omgevingsaspecten een rol.

WETTELIJKE REGELS IN BEELD 

Voor allerlei omgevingsfactoren gelden wettelijke regels op verschillende niveaus. De landelijke regels gelden voor heel Nederland, maar regels van provincies, waterschappen en zeker van gemeentes kunnen lokaal behoorlijk verschillen. De verwachting is dat de lokale verschillen met de invoering van de Omgevingswet alleen maar groter worden. Voor elke ontwikkeling is het daarom van belang dat u duidelijk in beeld heeft wat de wettelijke regels zijn. Zo is helder welke maatregelen u moet nemen om aan die wettelijke eisen te voldoen. Neemt u omgevingskwaliteit al in een vroeg stadium van de ontwikkeling mee? Dan voorkomt dit verrassingen in de toekomst.

Bovenwettelijke ambities formuleren

Bij een gebiedsontwikkeling moet u natuurlijk voldoen aan wettelijke regels voor allerlei omgevingsfactoren. Verduurzaming gaat wat ons betreft echter verder dan dat: het gaat om het verwezenlijken van bovenwettelijke ambities. Zo ontstaat er een omgeving waarin u prettig kunt wonen, werken en ontspannen.  Elk gebied vraagt hierbij om maatwerk. Een groengebied in de stad is pas echt aantrekkelijk als u in het voorjaar lekker uit de wind in de zon kunt zitten en in de zomer de schaduw kan opzoeken. Het is een stuk prettiger wonen langs een spoorlijn als er extra wordt ingezet op maatregelen om overlast door trillingen en geluid te voorkomen. Het is een boost voor het imago van een bedrijf als deze zijn wagenpark volledig elektrificeert om luchtverontreiniging te voorkomen en verkeerslawaai te verminderen.

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen omgevingskwaliteit

  • In beeld brengen wettelijke eisen en bovenwettelijke ambities voor omgevingskwaliteit en mogelijke knelpunten
  • Maatregelen voorstellen om knelpunten op te lossen en aan wetgeving te voldoen
  • Meedenken formulieren bovenwettelijke ambities, inclusief voor- en nadelen en haalbaarheid
  • Aanvragen benodigde vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en ontheffingen
  • Onderzoeken geluid, luchtkwaliteit, bezonning, daglicht, geur, externe veiligheid
  • Omgevingskwaliteit in kaart brengen en visualiseren met GIS, parametrisch analyse en BIM

Enkele diensten die we voor u kunnen uitzetten bij een samenwerkingspartner:

  • Ecologisch onderzoek
  • Bodemonderzoek en geotechnisch onderzoek
  • Windhinderstudie

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Projecten bouwsteen omgevingskwaliteit

SPOT Amsterdam

Bekijk project

Blokhoeve, bestemmingsplan Blok oost

Bekijk project

Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein

Bekijk project

Onderzoek externe veiligheid en luchtkwaliteit bij herontwikkeling Amstel III

Bekijk project

Contactpersonen voor deze bouwsteen

Michiel Hagenouw

Adviseur

Bekijk medewerker

Kristel Van Oldenbeek

Adviseur

Bekijk medewerker