Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Een succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling betekent: goede procesbegeleiding en een goede samenwerking met alle, actief participerende belanghebbenden. Tijdens de ontwikkelfase én de gebruiksfase!

Omgevingsmanagement Lees meer

Omgevings-managementOmgevings-management

Een succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling betekent: goede procesbegeleiding en een goede samenwerking met alle, actief participerende belanghebbenden. Tijdens de ontwikkelfase én de gebruiksfase. Want niet alleen het realiseren van duurzaamheid is belangrijk, ook het onderhouden en beheer is van essentieel belang. Wat daarvoor nodig is? Draagvlak en duidelijke afspraken.

Alle partijen aangehaakt

Wensen en ambities kunnen gedurende een groot project als gebiedsontwikkeling gemakkelijk verloren gaan. Daarom is borging van die wensen en ambities belangrijk: in een helder proces met duidelijke afspraken tussen stakeholders. Draagvlak voor de ontwikkeling bij alle belanghebbenden is hierbij onmisbaar. Dit betekent: het informeren van bewoners, eigenaren, gebruikers en beheerders en hen een actieve/participerende rol binnen de gebiedsontwikkeling te geven. Ook is het belangrijk om de gemeente op een positieve manier te betrekken. De gemeente heeft tenslotte een belangrijke faciliterende, regisserende en overtuigende rol binnen de ontwikkeling. En overstijgt het plan de gemeentelijke grenzen? Dan worden andere gemeenten en de provincie op die vlakken op dezelfde manier betrokken. Net als waterschappen en Rijkswaterstaat bij specifieke aandachtspunten.

Inzetten op participatie van alle stakeholders loont! Wist u dat participatie ook een belangrijke plek in de nieuwe Omgevingswet?

Duurzaam projectmanagement

Duurzaam omgevingsmanagement bestaat uit projectregie in de schets- en ontwikkelfase, projectmanagement in de aanbestedings- en realisatiefase en gebiedsbeheer in de gebruiksfase. Het stakeholdermanagement wordt als omgevingsmanagement aangeduid als dit ook wet- en regelgeving meeneemt en daardoor tot een soepeler vergunningverlening leidt. Duurzaam projectmanagement betekent volgens de definitie van IPMA-NL:

“Het plannen, monitoren en beheersen van de project(management) processen, door het beschouwen van de ecologische, economische en sociale aspecten van de levenscycli van de project middelen, project producten en project effecten. Het is gericht op het realiseren van baten voor (alle) stakeholders, uitgevoerd op een transparante, eerlijke en ethische manier die een proactieve stakeholderbetrokkenheid voorop staat.”

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen omgevingsmanagement

  • Projectregie: plannen, monitoren en beheersen van processen tijdens de ontwikkeling
  • Het in beeld brengen van alle stakeholders en hun belangen (stakeholdersanalyse)
  • Zorgen voor draagvlak en een goede samenwerking tussen stakeholders en hen laten bijdragen aan verduurzaming
  • Opstellen communicatieplannen
  • Doen van suggesties voor monitoringssystemen

Enkele diensten die we voor u kunnen uitzetten bij een samenwerkingspartner

  • Opstellen van beheerplannen
  • Verzorgen participatietrajecten
  • Realiseren van monitoringssystemen

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Projecten bouwsteen omgevingsmanagement

Opstellen BLVC-plan De Kwekerij Utrecht

Bekijk project

Begeleiding ontwikkeling Stormpolder

Bekijk project

Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort

Bekijk project

Contactpersoon voor deze bouwsteen

Siuhang Chan

Adviseur

Bekijk medewerker