Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

De uitstoot van stikstof heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit wereldwijd. Daarom liggen in ons land activiteiten waarbij sprake is van stikstofdepositie aan banden. Hoe zorgen we voor herstel van de natuur? En vinden we toch nog ruimte om activiteiten uit te voeren?

Stikstofdepositie Lees meer

StikstofdepositieStikstofdepositie

Sinds 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van De Rijksoverheid in werking. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS onderuit gehaald (uitspraken 1603 en 1604). Dit betekent dat het PAS nu buiten werking is. Simpel gezegd vindt de Raad van State dat je de huid niet mag verkopen voordat zeker is dat de beer geschoten is.

Team stikstofdepositie

Jelle de Boer

Adviseur

Bekijk medewerker

Meriël Huizer

Adviseur

Bekijk medewerker

Constans van Munster

Adviseur

Bekijk medewerker

Dirk-Jan Simons

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Frank Wulterkens

Adviseur

Bekijk medewerker

Stikstofdepositie

Wilt u een activiteit ondernemen waarbij stikstof vrijkomt? Weet dan dat stikstofgevoelige natuur soms dichterbij is dan u denkt. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat de natuur eronder lijdt. Nederland voerde daarom in 2015 het PAS in: dit programma maakte vergunningverlening weer mogelijk. De hoeveelheid stikstof was namelijk te hoog. Boeren plaatsen bijvoorbeeld ‘luchtwassers’ op hun stallen en in de natuur wordt actief stikstof verwijderd door te maaien en te plaggen.

Het PAS zorgt er dus voor dat economische ontwikkelingen mogelijk waren door op termijn de stikstofdepositie te verlagen. Maar het effect van deze maatregelen is niet wetenschappelijk bewezen. Terwijl de Europese wet dat wél vereist. Alleen wanneer het zeker is dat een natuurgebied niet wordt aangetast, valt er iets te zeggen over de ontwikkelruimte voor nieuwe belastende activiteiten in de omgeving. Dat is het uitgangspunt van de Raad van State.

We helpen u graag bij vergunningprocedures van uw projecten

Wilt u een activiteit of een plan uitvoeren? Dan is het belangrijk om uit te zoeken of de uitspraken van invloed zijn op de vergunningprocedures van uw activiteiten. Hier helpen we u graag bij.

Hieronder leest u voor wie de uitspraken gevolgen hebben en hoe nu verder te handelen.

Voor wie hebben de uitspraken gevolgen? 

De gevolgen kunnen verstrekkend zijn voor iedereen die een activiteit of plan wil uitvoeren waarbij sprake is van stikstofuitstoot. Denk aan:

  • Stookinstallaties | van cv-ketel tot kolencentrale
  • Inzet van (mobiele) werktuigen | van heftruck tot het testen van zware scheepsmotoren 
  • Aantrekkend bedrijfsmatig verkeer | van horecagelegenheid tot distributiecentrum
  • Bouwactiviteiten | van zonnepark tot nieuwbouwwijk 

Twijfelt u of de uitspraken ook gevolgen hebben voor uw activiteit of project? Neem dan gerust contact op met één van de adviseurs uit ons team stikstofdepositie.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraken?

De uitspraken hebben grote gevolgen voor de toestemmingverlening onder de Wet natuurbescherming:

  • Op basis van het PAS kunnen geen nieuwe toestemmingen worden verleend.
  • De lopende aanvragen voor vergunningen Wet natuurbescherming op basis van het PAS zijn stopgezet.
  • (Ontwerp)besluiten komen te vervallen wanneer er nog geen onherroepelijk besluit genomen is.
  • Bedrijven die eerder een melding hebben gedaan zijn per 29 mei 2019 vergunningplichtig geworden. Alle meldingen voor activiteiten onder 0,05 mol per hectare per jaar en onder 1,0 mol per hectare per jaar zijn vervallen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wilt u een nieuwe activiteit uitvoeren? Of een activiteit veranderen? Dan kunnen we voor u onderzoeken of er ruimte is voor de stikstofdepositie van uw activiteit. Ook onderzoeken we of u kunt terugvallen op bestaand recht. Zoals bij landbouwgrond met mesttoediening waarop u een zonnepark wilt realiseren. Daarnaast bekijken we welke mogelijkheden er verder nog zijn. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn namelijk even zwaar belast. Dit betekent dat in heel sommige gevallen nog wel iets mogelijk is als het gaat om stikstofdepositie. We zijn in staat om het volledige vergunningtrajact uit te voeren.

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in wet- en regelgeving?

Het is te verwachten dat er de komende maanden wordt gewerkt aan een verbeterd PAS waarin de overheid probeert de geconstateerde tekortkomingen te repareren. Het Europese Hof van Justitie stelt namelijk het volgende:

  • Een programmatische aanpak is wél een goede aanpak voor de stikstofproblematiek. Alleen zo kunnen we goed rekening houden met de cumulatieve gevolgen van andere plannen en projecten.
  • Ook het gebruik van drempelwaarden blijft mogelijk. Dat staat of valt natuurlijk met een goede onderbouwing waaruit blijkt dat er onder die drempelwaarde geen effect is te verwachten.

Waarschijnlijk moeten de eisen aan het uitgeven van ontwikkelingsruimte dan wel worden aangescherpt.