Fire Safety Engineering

Focus op de daadwerkelijke risico’s van een gebouw

Gebouwen worden steeds complexer. Onze adviseurs staan voor je klaar bij de beoordeling en advisering in projecten, op basis van de bouwregelgeving en de brandveiligheidsnormen. Soms bieden de standaardeisen uit de bouwregelgeving geen uitkomst als het gaat om brandveiligheid. Onze specialisten in Fire Safety Engineering bekijken je vraagstuk daarom op een risicogerichte manier. Op basis van brandfysica, het gebouwontwerp en de gebruikers geven we je advies op maat.

Fire Safety Engineering

MEER WETEN OVER FIRE SAFETY ENGINEERING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Een risicogerichte benadering

Om de brandveiligheid te bepalen zijn de standaardvoorschriften niet altijd bruikbaar. Met behulp van Fire Safety Engineering kijken we op basis van risicobenadering op een integrale manier naar onder andere gebouwkenmerken, brandgedrag van materialen, vluchtcondities, verspreiding van brand en rook en de invloed van brandbeveiligingsinstallaties. Zo kan er een maatwerkoplossing worden uitgewerkt, ook voor complexere gebouwen. Ook maakt dit het mogelijk om bijvoorbeeld te bepalen of er een rook- en warmteafvoerinstallatie of een sprinkler nodig is, of dat zonder deze voorzieningen ook aan de regels wordt voldaan.

Door te focussen op de risico’s van een specifiek gebouw en maatregelen af te stemmen op het daadwerkelijke risico komen we tot slimme keuzes en oplossingen. Deze zaken werken we uit in nauw overleg met het bevoegd gezag en de brandweer. Zo creëren we samen een ontwerp dat voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. We maken hierbij gebruik van verschillende rekentechnieken, normen en richtlijnen, zoals vultijdenberekeningen en de NEN 6060 en NEN 6079.