Duurzaamheid in de industrie

Duurzaam ondernemen van strategie tot uitvoering

Veel (industriële) bedrijven zijn zich bewust van hun rol in de wereld van vandaag, en werken hard om een positieve bijdrage te leveren. Bovendien komt er steeds meer product gerelateerde wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de focus op Environmental, Social & Governance (ESG-code) in de investeringswereld, de aankomende Europese regelgeving voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) en de financiële verantwoordingsplicht voor bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid in de industrie - afbeelding

MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID IN DE INDUSTRIE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Van strategie tot praktijk

Door wet- en regelgeving én maatschappelijke druk is transparant inzicht in duurzame initiatieven steeds belangrijker. Daarom helpen we industriële bedrijven met advies over duurzaam ondernemen. Dat doen we in de meest brede zin van het woord. We helpen je niet alleen met duurzame, integrale oplossingen en het praktisch toetsen ervan, maar ondersteunen ook bij de strategie- en proceskant. Zo brengen we de juiste partijen bij elkaar en zetten we aan tot denken en het voeren van de juiste gesprekken.

Je kunt onder ander bij ons terecht voor:

Organisatiegericht advies

 • Advies over en implementatie van duurzaam inkopen.
 • Duurzaamheidsbeleid en -verslaglegging voor organisaties.
 • Kwaliteit-, arbo- en milieumanagement (KAM).
 • Verschillende managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid, zoals ISO 9000, ISO 14001, OSHAS 18001 en VCA.
 • Analyse en ondersteuning bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
 • Onderzoek naar de Organisational Environmental Footprint (OEF).
 • Advies over en implementatie van de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.
 • Verplichte en vrijwillige energie-initiatieven voor de industrie en het mkb.

Productgericht advies

 • Levenscyclusanalyses (LCA’s).
 • Berekenen van de carbon footprint (ISO 14064).
 • Advies over en implementatie van de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.
 • Onderzoek naar de Product Environmental Footprint (PEF).

Ondersteuning bij tenders

Aanbestedingen vanuit de overheid bevatten steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid. We zien dit bijvoorbeeld vaak bij tenders voor onder andere grond-, weg- en waterbouw, kantoormeubelen, gemeentelijke diensten en afvaldiensten. Bovendien is een duidelijke visie op en uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen een factor waar je je als bedrijf mee kunt onderscheiden in een tender. Onze adviseurs ondersteunen bedrijven bij aanbestedingen en helpen bovendien overheden bij het uitschrijven van tenders met concrete duurzaamheidsambities.