Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een balans tussen people, planet en profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draait om ondernemen met oog voor de Environmental, Social & Governance-criteria (ESG), de Sustainable Development Goals (SDG’s) en met een goede balans tussen people, planet en profit. Steeds meer bedrijven willen MVO verankeren in hun bedrijfsprocessen en -activiteiten. LBP|SIGHT helpt je concreet, meetbaar en aantoonbaar te maken hoe je organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MEER WETEN OVER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

MVO binnen organisaties

MVO is ‘de verantwoordelijkheid van een organisatie voor alle gevolgen van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door transparant en ethisch gedrag’, aldus de internationale standaard ISO 26000. Onze adviseurs helpen je bij het uitwerken, implementeren en uitvoeren van een gedegen MVO-beleid. Dat doen we met aandacht voor de SDG’s en de onderwerpen people, planet en profit. Maar we houden ook rekening met de verwachtingen van stakeholders binnen je organisatie. Daarnaast adviseren we je over de geldende wet- en regelgeving en de internationale gedragsnormen op het gebied van MVO.

Je kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • Een ISO 26000-quickscan: de norm die organisaties ondersteunt om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen.
  • Advies over en implementatie van (deelaspecten) uit de ISO 26000.
  • Advies over en implementatie van de MVO-prestatieladder.
  • Het verankeren van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) binnen de organisatie.
  • Duurzaamheidverslaglegging (opzet, advies en uitvoering).

LBP|SIGHT en MVO

Ook bij LBP|SIGHT houden we onze eigen impact op mens en milieu zo klein mogelijk, met behulp van ons milieumanagementsysteem en onze MVO-doelstellingen. In ons MVO-beleid richten we ons op vier Sustainable Development Goals:

  • Kwaliteitsonderwijs
  • Eerlijk werk en economische groei
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Klimaatactie

Lees meer over MVO en duurzaamheid binnen onze organisatie.