Laagfrequent geluid

Niet altijd hoorbaar en voelbaar, wel hinderlijk

Laagfrequent geluid kan worden veroorzaakt door zware motoren, treinen en vliegtuigen, maar ook door pompen, compressoren of ventilatoren. Dit type geluid heeft een geluidfrequentie tussen 10 en 100 Hertz. Het is niet altijd voor iedereen hoorbaar. En dat kan tot onbegrepen hinder leiden. Onze adviseurs meten en onderzoeken laagfrequent geluid en komen met de juiste oplossing.

Laagfrequent geluid

MEER WETEN OVER LAAGFREQUENT GELUID?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Oplossingen voor laagfrequent geluid

Een oplossing voor laagfrequent geluid is soms lastig te vinden. Door de lage frequentie draagt het geluid erg ver. Laagfrequent geluid kan ontstaan door voertuigen of installaties, maar ook door industriële processen zoals breken, zeven en trillen. Vaak is het geluid niet in verband te brengen met een zichtbare bron. Ook is niet iedereen even gevoelig voor laagfrequent geluid. Onze adviseurs gaan aan de slag met geavanceerde meetapparatuur. Daarbij wordt het gemeten geluid in alle frequenties op het (laptop-)scherm duidelijk zichtbaar gemaakt. Als het hinderlijke geluid kan worden gelokaliseerd, kan een brononderzoek worden uitgevoerd om uiteindelijk een oplossing vast te stellen.