Ecologisch advies

Natuurlijk helpen we je graag!

Weten of een bedrijf voldoet aan de Nederlandse natuurwetgeving of Natura 2000-regels? Zoek je locaties voor natuurcompensatie? Of een ecologisch adviseur voor ruimtelijke ontwikkelingsopgaven? LBP|SIGHT levert ecologisch advies voor bedrijven, waarbij we gebruikmaken van vaste onderzoekspartners voor het veldwerk.

Ecologisch advies

MEER WETEN OVER ECOLOGISCH ADVIES?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Advies van strategie tot uitvoering

Van het aanvragen van vergunningen tot het begeleiden van natuurwaardenonderzoeken, het ontwikkelen en begeleiden van natuurcompensatietrajecten en het zorgen voor de aansturing van het terreinbeheer. We geven je ecologisch advies op strategisch en operationeel niveau, zowel bij de planvorming als de uitvoering. Ook behartigen we de belangen van opdrachtgevers (Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000) in het kader van de aanwijzingen en Natura 2000-beheerplannen.