MIDAS

Grip op milieumanagement en compliance

Maak je gebruik van een milieuzorgsysteem of wil je een dergelijk systeem invoeren? Met ons online-managementsysteem MIDAS toon je eenvoudig aan dat je bedrijf aan alle arbo- en milieuwetgeving voldoet. Ook bewaak je in de applicatie de voortgang van je bedrijfsdoelstellingen en -processen.

MIDAS

MEER WETEN OVER MIDAS?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Voldoen aan milieu- en arbowetgeving

MIDAS is geschikt voor alle milieu- en arbowetgeving. Hieronder vallen ook de gebouwgebonden regels vanuit het Bouwbesluit. Onder wetgeving verstaan we ook de EU-regels en de gedelegeerde wet- en regelgeving zoals normen en richtlijnen.

Inzicht in je compliancestatus

MIDAS is uitermate geschikt om te controleren hoe je aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Tijdens een compliance-audit controleert een van onze adviseurs of je bedrijf op een juiste wijze invulling geeft aan de wettelijke eisen. Het resultaat wordt besproken en eventuele afwijkingen en bijbehorende acties worden in MIDAS bijgehouden. Zo weet je precies waar je staat.

Vier modules

De tool bestaat uit vier modules:

  • Register: alle relevante eisen uit de wet- en regelgeving, normen, contracten en andere afspraken die gekoppeld zijn aan jouw organisatie.
  • Doelstellingen: inzicht in je bedrijfsdoelstellingen.
  • Processen: inzicht in je bedrijfsprocessen.
  • Taken: alle relevante acties voortkomend uit het register, de doelstellingen en de processen.

Via het dashboard krijg je in één oogopslag inzicht in de stand van zaken. Onze adviseurs richten de MIDAS-omgeving voor je bedrijf in. De modules zijn gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Ook instellingen op het gebied van notificaties, rechten en rollen zijn naar wens aan te passen.

Webbased en responsive design

MIDAS wordt aangeboden als webbased applicatie. Dat betekent toegang via je smartphone, tablet of laptop, zonder het installeren van programma’s: wel zo makkelijk! Gegevens zijn alleen beschikbaar na inloggen via een beveiligde verbinding. MIDAS is beveiligd met een ssl-certificaat.