Milieuonderzoek

Wij halen de onderste steen boven

Wil je als bedrijf je milieu-impact verminderen of beter beheersen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een intern vraagstuk, een verzoek van een klant of een juridische onderzoeksplicht vanuit de wet Milieubeheer. Onze milieuadviseurs hebben alle technische specialisatie in huis voor het meten, berekenen en bepalen van milieumaatregelen.

Milieuonderzoek

MEER WETEN OVER MILIEUONDERZOEK?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Technisch onderzoek naar milieuaspecten

Met behulp van up-to-date meetapparatuur en de juiste rekensoftware voeren we (technisch) milieuonderzoek uit. We kijken bijvoorbeeld hoe een bedrijf minder energie kan verbruiken, emissies kan beperken of minder afval kan produceren. Veel van onze milieuonderzoeken worden gebruikt in procedures. Daarom ontvang je van ons ook een milieurapport dat daarvoor kan worden gebruikt.

Zeer zorgwekkende stoffen

Wil je een vergunning aanvragen voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten? Dan moet je als bedrijf informatie aanleveren over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving en hebben de juiste technische en chemische kennis in huis om je hierbij te ondersteunen.

Strategisch milieuadvies

Op basis van een onderzoeksrapport bepalen we samen een milieustrategie. Wat betekenen de onderzoeksresultaten concreet? Voldoet je bedrijf aan de gestelde eisen? Welke maatregelen moeten worden getroffen? Moeten er metingen worden gedaan of zijn ze in de juridische context misschien overbodig? We adviseren je over al deze vraagstukken op een pragmatische en praktische manier.

Soorten milieuonderzoek

Je kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • Archeologisch onderzoek
  • Bodemonderzoek
  • Ecologisch onderzoek
  • Geluidonderzoek
  • Geuronderzoek
  • Onderzoek naar externe veiligheid
  • Onderzoek naar luchtkwaliteit
  • Onderzoek naar waterkwaliteit
  • Onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen