Duurzaam eigenaarschap

‘Fijn dat we het landgoed in de familie houden’

Bij LBP|SIGHT gaan we verder dan landgoedbeheer alleen. Als rentmeesters streven we naar duurzaam eigenaarschap en zijn daarbij als een gids voor landgoedeigenaren. We denken vooruit, bekijken vraagstukken vanuit een integrale blik en communiceren op transparante wijze.

MEER WETEN OVER DUURZAAM EIGENAARSCHAP?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Proactief denken

Als rentmeesters zijn we meer dan alleen beheerders van landgoederen. Vanuit onze integrale, overkoepelende en leidende rol werken we nauw samen met alle betrokken partijen om duurzaam eigenaarschap vorm te geven. Hierbij anticiperen we op de toekomst, identificeren mogelijke risico’s en sturen bij, in plaats van af te wachten. Deze aanpak is verankerd in ons DNA.

Een brede kennisbasis

Als generalisten hebben we een brede kennisbasis én een breed (in- en extern) netwerk. Beide strekken zich uit van onder meer bouwkunde tot financiën en ruimtelijke ordening. We begrijpen dat elke verandering, hoe klein ook, invloed kan hebben op andere aspecten van het landgoed.

Transparante communicatie

Een goede vertrouwensrelatie met de eigenaar is het vertrekpunt voor duurzaam eigenaarschap. Hierbij kan de eigenaar zowel een natuurlijke persoon zijn als een juridische entiteit. Onze communicatie is open en transparant. We geven informatie over alle aspecten van het landgoedbeheer en betrekken de eigenaar bij belangrijke beslissingen.

Als rentmeesters zijn we toegewijd aan het behoud en de ontwikkeling van landgoederen voor de huidige en opvolgende generaties.