Planologische verkenning

Quickscan van ruimtelijke mogelijkheden

Wie een functie in een gebied wil veranderen – bijvoorbeeld door kantoren te transformeren naar woningen of (bedrijfs)activiteiten uit te breiden – krijgt naast bouwtechnische zaken ook te maken met vergunningen voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan (omgevingsplan). Onze adviseurs ruimtelijke ordening ondersteunen bij de vereiste planologische verkenningen.

Planologische verkenning

MEER WETEN OVER PLANOLOGISCHE VERKENNING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Inpassing in omgeving en beleid

Om na te gaan of een bepaald plan of een bepaalde ontwikkeling past in het geldende bestemmingsplan (omgevingsplan), is een planologische verkenning nodig. Dat geldt voor kleine én grote wijzigingen in een gebied. LBP|SIGHT helpt te verkennen of én hoe een plan of project past in de omgeving, de lokale visie en het beleid. Een dergelijke quickscan omvat een beknopte beoordeling en conclusie voor alle milieu- en ruimtelijke aspecten. De quikscan vormt de input voor een eventueel principe-verzoek aan de gemeente om medewerking te verlenen aan het plan of project.