7 september 2023

Vierluik in Bouwwereld: brandwerendheid bij liften en schachten

In het vakblad Bouwwereld hebben onze brandveiligheidsadviseurs Jaco Verschoor en Michaëla van Hulten een viertal artikelen gepubliceerd over brandveiligheid bij liften en schachten. Hun streven? Het brandveiliger maken van gebouwen in Nederland: niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het kan. “Als we meer duidelijkheid verschaffen over de brandveiligheid bij liften en schachten in verschillende fasen van het bouwproces, dan levert dit direct een veiliger gebouw op voor zowel de gebruiker als de brandweer.”

Waarom zijn jullie over de brandveiligheid van schachten gaan schrijven?

“We merkten dat er in de bouwwereld onduidelijkheid bestaat over hoe je een leidingschacht of liftschacht brandveilig uitvoert. Elke bouwpartij interpreteert wet- en regelgeving op een eigen manier – daardoor ontbreekt het aan een eenduidige aanpak in ontwerp en uitvoering van schachten. Dit heeft als gevolg dat schachten wel brandwerend vergund zijn, maar in de praktijk toch een ongewenst brandrisico hebben. Deze interpretatieruimte in de wet- en regelgeving heeft ons getriggerd om te onderzoeken wanneer een schacht nou echt brandveilig is. En wat wij als adviesbureau in dit kader vinden van de bestaande wet- en regelgeving.”

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Welk doel willen jullie ermee bereiken?

“De brandwerendheid van leidingschachten en liftschachten moet volgens ons tijdens het hele bouwproces meer aandacht krijgen. Om dit te bereiken moet de kennis over dit onderwerp bij partijen binnen de bouwketen verbeteren. Met het vierluik willen we meer duidelijkheid bieden aan aannemers, architecten en installatieadviseurs over de brandveiligheid van liften en schachten. Daarnaast heeft het onderzoek dat aan het vierluik ten grondslag lag, ook bijgedragen aan een verdere kwaliteitsverbetering van onze eigen advisering en een eenduidiger advisering binnen onze projecten.”

Wat is het verband tussen de vier artikelen in Bouwwereld?

“Er zit een tweescheiding in het vierluik. De eerste twee artikelen gaan over de brandveiligheid van installatieschachten en zijn deels informerend, deels opiniërend van aard. We willen hier als brandveiligheidsadviseurs duidelijk aangeven wat ons idee van optimale brandveiligheid van schachten is. De laatste twee artikelen gaan over de brandveiligheid van liftschachten. Volgens ons is de brandveiligheid van liftschachten nog niet op het niveau dat het zou moeten zijn – daarover gaan we graag de dialoog aan met andere experts binnen de bouwwereld.”

Wat willen jullie de lezers van het vierluik meegeven?

“Schroef je het brandveiligheidsniveau van zowel installatieschachten als liftschachten op – wat dus goed mogelijk is met onze aanbevelingen in de artikelen – dan levert dit direct een veiliger gebouw op, zowel voor personen die het gebouw gebruiken als voor de brandweer tijdens een inzet.”

Advies op gebied van brandveiligheid

Heeft u advies nodig bij uw project op het gebied van brandveiligheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Jaco Verschoor
Jaco
Verschoor
Adviseur brandveiligheid