Over ons

Over ons

LBP|SIGHT is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu. We geven advies over verschillende expertises en thema's aan heel diverse opdrachtgevers.

Over ons Lees meer

Over onsOver ons

LBP|SIGHT is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu. 

Over ons

We geven advies in verschillende expertises en aan zeer diverse opdrachtgevers. Ook ondersteunen we branches.

Met onze honderd professionals hebben we alle specialistische kennis in huis om slimme, praktische oplossingen te ontwikkelen. Maar we zijn tegelijkertijd klein genoeg voor persoonlijke aandacht, korte lijnen en maatwerk. Juist die combinatie is nodig. Projecten worden namelijk steeds complexer. Zelfs als het eenvoudig lijkt, zijn de gevolgen groot – ruimtelijk, juridisch, technisch en economisch. 

Kennis is cruciaal. Maar nog belangrijker is het vermogen om vraagstukken in hun totaliteit en onderlinge samenhang op te lossen. En daarvoor moeten onze specialisten en generalisten snel in een projectteam met elkaar kunnen schakelen. Dat in een sfeer waarin het niet om het puzzelstukje gaat, maar om de puzzel. 

Meer informatie vindt u bij medewerkers, onze projecten of onze expertises.

Voorwaarden

We hanteren de voorwaarden van De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 (English version: The New Rules 2011).
Ons team rentmeesters hanteert de voorwaarden van de Regeling van Rentmeesters 2015.

Directie en vennoten

De aandelen van het bedrijf zijn in handen van veertien vennoten. Ze zijn allemaal specialist in hun eigen expertise en staan met beide benen in de praktijk. Drie vennoten vormen de directie van LBP|SIGHT.

Hans Geleijns

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Luc Schaap

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Jeroen Vugts

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Arend Dijkstra

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Ton Kerkers

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Paul Kindt

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Roel van de Wetering

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Henk Versteeg

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Paul van der Vleuten

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Jeannette Levels-Vermeer

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Emiel van Wassenaar

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Dirk-Jan Simons

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Ed Goudriaan

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Aangesloten bij


Certificaten

Onze tools

Milieudatasysteem MIDAS 

Met het online (milieu)datasysteem MIDAS kunnen bedrijven eenvoudig waarborgen dat zij voldoen aan alle verplichtingen in het kader van hun milieuvergunningen en overige wet- en regelgeving. Ook kan het als beheersysteem ingezet worden voor compliance.
Vakgebieden: milieubranchesruimtelijke ordening 

Geluidbeheer.nl 

Geluidbeheer.nl is een volautomatisch, onbemand meerkanaals meetsysteem. Hiermee worden het geluidniveau en het spectrum van geluid, trillingen en windsnelheid geregistreerd: 24 uur per dag, elke seconde van het uur. Hoe werkt het? Alle ruwe meetdata wordt verzonden naar een centrale reken-/webserver die de stoorgeluidanalyse uitvoert, die gegevens opslaat in de centrale database en alle meetdata (na inloggen) online presenteert.
Vakgebiedenmilieuruimtelijke ordeninggeluid en trillingen 

Monitoring en bewaking van Lden 

Op eenvoudige wijze voldoen aan de wettelijke rapportageplicht rond de emissieterm van een windpark? Dat kan met windturbinegeluid.nl. Deze website biedt een geautomatiseerd systeem van bewaking en monitoring. Daarnaast kent het verschillende modules waarmee een windparkexploitant of ontwikkelaar landelijke en specifieke meteogegevens grafisch kan opvragen.
Vakgebiedenmilieuruimtelijke ordeninggeluid en trillingen