Geluid en trillingen

Toonaangevend in meten, rekenen en monitoren

Geluid is overal. Het geluid van (spoor)wegen, industriegebieden en horecagelegenheden klinkt soms door in woon- en werkomgevingen. Onze adviseurs op het gebied van geluid zorgen dat de omgeving hier zo min mogelijk last van heeft. Ook als het gaat om trillingen door infrastructuur.

Een comfortabele woon- en werkomgeving creëren betekent overlast door geluid en trillingen voorkomen. Als adviesbureau in geluid ondersteunen we opdrachtgevers bij de vraag: wanneer worden geluiden of trillingen hinderlijk? Dat doen we altijd met het geluidbeleid en de geluidnormen als basis. Maar ook met oog voor nuance. We nemen technische, economische en wettelijke factoren samen om het thema geluid op een goede manier in te passen in ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen.

Utrecht vanuit de lucht, de combinatie van woonwijk, spoorweg, autoweg en industrie vraagt om goed geluidsadvies

MEER WETEN OVER GELUID EN TRILLINGEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Praktisch en pragmatisch advies

Van architectenbureaus tot projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties: we voorzien onze opdrachtgevers van praktisch en pragmatisch advies. Onze adviseurs geluid zorgen dat je voldoet aan wet- en regelgeving, maar houden ook de praktijk in het achterhoofd. Onze oplossingen en adviezen zijn altijd uitvoerbaar en toepasbaar. En uiteraard ondersteunen we je ook graag bij de uitvoering ervan.

We helpen je graag met geluidadvies en -oplossingen op het gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, horecalawaai en installatiegeluid. Ook voor geluidmonitoring (onbemande metingen over langere tijd) kun je bij ons terecht. En onze adviseurs in geluid staan je graag terzijde bij het voorkomen van schade en overlast door trillingen of laagfrequent geluid.

 • Drukke wegen of spoorwegen in de buurt van woningen zorgen soms voor hinder in de vorm van verkeerslawaai. Onze adviseurs in geluid en trillingen meten, berekenen, voorspellen en onderzoeken verkeerslawaai én komen met passende oplossingen. Zo voorkomen we geluidoverlast en realiseren we een prettige woonomgeving.

 • Wil je als bedrijf zaken veranderen, bijvoorbeeld een productielocatie uitbreiden, dan is het belangrijk om over de juiste vergunningen te beschikken. Geluid is soms een onvoorzien milieuprobleem dat vergunningverlening in de weg staat. Onze adviseurs zorgen voor de juiste balans tussen jouw bedrijfsactiviteiten, de geldende geluidnormering en de kosten van eventuele maatregelen.

 • Hotels, restaurants, cafés en terrassen zorgen voor gezelligheid en reuring. Maar ook voor geluid. Vooral in binnenstedelijke gebieden – waar woon- en horecafuncties zij aan zij liggen – kan (muziek)geluid voor hinder zorgen. Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om horecagelegenheden én omwonenden te adviseren.

 • Gebouwen beschikken over steeds meer soorten installaties. Denk aan mechanische ventilatie, luchtbehandelingskasten, airconditioning of een warmtepomp. Onze akoestische specialisten adviseren over het reduceren van installatiegeluid, zodat gebruikers van een gebouw geen geluidhinder ondervinden.

 • Geluidmeting laten uitvoeren? Met ons volautomatische, onbemande geluidmeetsysteem meten en monitoren we geluid gedurende dagen, weken of maanden. Zo brengen we de geluidbelasting bij verschillende bedrijfscondities of weersomstandigheden in kaart. En bepalen we of geluidbeperkende maatregelen het juiste effect hebben.

 • Trillingen ontstaan door verkeer kunnen schade en overlast veroorzaken. Onze adviseurs geluid en trillingen kijken naar de bron en de overdrachtsweg van trillingen. Is er al sprake van schade? Dan stellen we expertiserapporten op en ontwikkelen we innovatieve oplossingen.

 • Laagfrequent geluid kan worden veroorzaakt door zware motoren, treinen en vliegtuigen, maar ook door pompen, compressoren of ventilatoren. Dit type geluid heeft een geluidfrequentie tussen 10 en 100 Hertz. Het is niet altijd voor iedereen hoorbaar. En dat kan tot onbegrepen hinder leiden. Onze adviseurs meten en onderzoeken laagfrequent geluid en komen met de juiste oplossing.

 • Een sport- of recreatieterrein – zoals een padelbaan – in een woonwijk kan zorgen voor geluidhinder bij omwonenden. LBP|SIGHT adviseert over geluid, zowel bij de aanleg van nieuwe locaties in woonwijken als bij woningbouw in de buurt van sport- en recreatielocaties.

Adviseurs (13)

Adviseur Ed Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluid en trillingen en milieu, vennoot
Adviseur Roel van de Wetering
Roel
van de Wetering
Adviseur geluid en trillingen, vennoot
Adviseur Chris Weevers
Chris
Weevers
Adviseur geluid en trillingen en milieu
Adviseur Frank Brouwers
Frank
Brouwers
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Han Vossen
Han
Vossen
Adviseur geluid en trillingen en milieu
Adviseur Mike Dijkstra
Mike
Dijkstra
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Monique van Bemmelen
Monique
van Bemmelen
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Fabian Wieland
Fabian
Wieland
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Karin Auée
Karin
Auée
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Ries van Harmelen
Ries
van Harmelen
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Hans  Verduijn
Hans
Verduijn
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Samuel Blaak
Samuel
Blaak
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Lars van Diete
Lars
van Diete
Adviseur geluid en trillingen