Bouwfysica

Bouwfysisch adviesbureau waar je op kunt bouwen

Een optimaal leef- en werkklimaat realiseren: dát is waar bouwfysica om draait. Als bouwfysisch adviesbureau weten we dat bouwfysica een cruciale rol speelt in het creëren van gezonde, duurzame en energiezuinige gebouwen. We helpen je door mee te denken over een passend ontwerp, de juiste bouwkundige maatregelen en – indien nodig – technische installaties.

We brengen gemiddeld zo’n tachtig procent van onze tijd door in gebouwen. Een prettige omgeving om te wonen, werken of leren is dus belangrijk. Denk aan goede ventilatie en voldoende daglicht, maar ook een duurzaam en energiezuinig pand. Als het gaat om gebouwen zijn onze bouwfysische adviseurs gespecialiseerd in thema’s als gezondheid, duurzaamheid en energie. Ook ondersteunen we je bij het onderzoeken van het bouwfysisch gedrag van het gebouw en het voorkomen van bouwfysische schade.

Een bouwfysisch goede ruimte, dankzij planten, licht en hout

MEER WETEN OVER BOUWFYSICA?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Van gebouwontwerp tot installaties

Bij bouwfysische opdrachten beginnen we idealiter met advies over het gebouwontwerp en bouwkundige oplossingen, in samenspraak met de architect. Veel vraagstukken zijn ontwerptechnisch goed op te lossen, bijvoorbeeld door ruimtes op andere manieren te positioneren of door (passieve) bouwkundige maatregelen te nemen. Biedt dit geen of onvoldoende uitkomst? Dan komen de (energiezuinige) technische installaties om te hoek kijken. Daarbij werken we vaak samen met de installatieadviseur.

We helpen je graag met bouwfysisch advies en bouwfysische oplossingen op het gebied van gezondheid (ventilatie, vocht en binnenmilieu, daglicht- en kunstlicht), energie in de bouw, duurzaamheid in de bouw en bouwfysisch gedrag en schade.

  • Of het nu gaat om woningen, kantoren of scholen: er is steeds meer aandacht voor de gezondheid en productiviteit in gebouwen. Mensen hebben baat bij een goede ventilatie en een prettige temperatuur en luchtvochtigheid. Kortom, het binnenmilieu moet in orde zijn. Onze bouwfysische specialisten geven je gedegen advies – van bestaande tot nieuwe gebouwen en van woningen tot utiliteitsbouw.

  • Daglicht heeft invloed op onze mentale en fysieke gezondheid. Het zorgt voor meer energie, hogere productiviteit en een beter humeur. Niet voor niets stellen het Bouwbesluit en het Arbobesluit eisen aan daglichttoetreding in onder andere woningen, scholen, kindercentra en kantoren. LBP|SIGHT helpt je bij het beoordelen en verbeteren van dag- én kunstlicht in gebouwen.

  • Energiebesparing realiseren in een gebouw? Dat vraagt om bouwkundige, installatietechnische en milieutechnische kennis. Onze energieadviseurs voeren onderzoek uit, maken berekeningen en geven advies op maat voor woningen en utiliteitsgebouwen. Dat doen we bij bestaande bouw, renovatie en nieuwbouw.

  • Duurzaam bouwen betekent rekening houden met de effecten van een gebouw op het milieu. Dat geldt tijdens het ontwerp, de bouw, het gebruik, het onderhoud, eventuele verbouw of renovatie, en tijdens de sloop. LBP|SIGHT biedt duurzaamheidsadvies bij elke levensfase van een pand én bij elke projectfase: van initiatie tot ontwerp, uitvoering en beheer van een gebouw.

  • Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw kan bouwfysische schade optreden. Dat is vervelend voor alle betrokkenen. Daarom is het zaak om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Onze adviseurs bouwfysica zorgen voor een deskundige beoordeling en advies om bouwfysisch gedrag te voorspellen en bouwfysische schade te voorkomen.

Adviseurs (14)

Adviseur Henk Versteeg
Henk
Versteeg
Adviseur bouwfysica, vennoot
Adviseur Janneke van der Weerd
Janneke
van der Weerd
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vennoot
Adviseur Luc Schaap
Luc
Schaap
Adviseur bouwfysica, directie, vennoot
Adviseur Michiel  Hagenouw
Michiel
Hagenouw
Adviseur bouwfysica, vennoot
Adviseur Erik de Jong
Erik
de Jong
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid
Adviseur William Veldman
William
Veldman
Adviseur bouwfysica
Adviseur Yip To
Yip
To
Adviseur bouwfysica
Adviseur Bob van der Borg
Bob
van der Borg
Adviseur bouwfysica
Adviseur Elli Theodoridou
Elli
Theodoridou
Adviseur bouwfysica
Adviseur Maaike Bron
Maaike
Bron
Adviseur bouwfysica
Adviseur Michel Diekema
Michel
Diekema
Adviseur bouwfysica
Adviseur Teun van Oirschot
Teun
van Oirschot
Adviseur bouwfysica
Adviseur Jaanika Makara
Jaanika
Makara
Adviseur bouwfysica
Adviseur Pieter Groot Bramel
Pieter
Groot Bramel
Adviseur bouwfysica