Gebiedsontwikkeling

Publieke, private en particuliere belangen op één lijn

Gebiedsontwikkeling is een bijzondere vorm van ruimtelijke ordening. Zó bijzonder dat het binnen ons bedrijf een apart vakgebied is. Als adviesbureau in gebiedsontwikkeling zijn we gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelings-, vitaliserings- en transformatievraagstukken. Daarbij brengen we publieke, private en particuliere belangen op één lijn.

Succes wordt bepaald door de som van kwaliteit én acceptatie. Het is onze uitdaging om complexe ruimtelijke ontwikkelingsopgaven maatschappelijk gedragen te krijgen. Dit vraagt per locatie steeds om een maatwerkaanpak van zowel procesmatige als vakinhoudelijke kennis.

Overzicht van een landschap met zon en mist, gebiedsontwikkeling

MEER WETEN OVER GEBIEDSONTWIKKELING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Intermediaire rol

Onze adviseurs gebiedsontwikkeling zijn goed thuis bij provincies en ministeries en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid. De intermediaire rol – vanaf het eerste idee tot de laatste fase van de uitvoering – is ons op het lijf geschreven.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer los zien van verduurzaming. En de duurzaamheidseisen én -ambities groeien. Hoe breng je eisen en ambities samen in een mooie, functionele gebiedsontwikkeling? We geven duurzaamheid vorm binnen gebiedsontwikkeling aan de hand van onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Stedelijk, industrieel en landelijk gebied

Onze deskundigen werken zowel in stedelijk gebied, bijvoorbeeld aan de transformatie van oude industrieterreinen, als in de groene ruimte, zoals aan uiterwaardprojecten met combinaties van rivierverruiming, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning, recreatie en wonen & werken. Ook ontwikkelen we onder meer nieuwe economische dragers voor landgoederen.

Onze werkzaamheden

 • Strategieontwikkeling (opstellen plannen van aanpak)
 • Concept- en planvorming
 • Managen projectorganisatie in multi-actor-omgevingen
 • Alliantievorming
 • Locatiekeuze-onderzoek en quick scans
 • Haalbaarheidstudies
 • Uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken
 • M.e.r.-(beoordelingen)
 • Opstellen van vergunningaanvragen
 • Strategisch ecologische advisering
 • Ruimtelijke onderbouwingen
 • Juridische begeleiding

Adviseurs (3)

Adviseur Paul van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot
Adviseur Ed Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluid en trillingen en milieu, vennoot
Adviseur Frank Wulterkens
Frank
Wulterkens
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening