Milieu

Oog voor de wereld om ons heen

Het vakgebied milieu draait om alles wat te maken heeft met onze leefomgeving. Denk aan geluid, geur, stikstof, water-, lucht- en bodemkwaliteit. LBP|SIGHT is dé expert in milieuadvies voor bedrijven. Als adviesbureau in milieu helpen we je bij het verkrijgen van de juiste vergunningen voor bedrijfsactiviteiten en bij het uitvoeren van de bijbehorende milieuonderzoeken. Ook denken we mee over hoe bedrijven hun milieu-impact kunnen beheersen en verminderen.

Nederland is een klein land en ruimtelijk erg complex. Als bedrijf ben je nooit de enige gebruiker van een gebied. Bedrijfsactiviteiten moeten vaak worden verenigd met andere functies, zoals wonen, werken, landbouw of recreatie. Bovendien weten we steeds meer over onze leefomgeving en het effect van onze activiteiten hierop. De maatschappelijke druk op bedrijven om inzicht te bieden in hun lokale impact op het milieu en de gezondheid van omwonenden wordt daardoor steeds groter.

Grasveld met op de achtergrond fabrieken en uitstoot in het milieu

MEER WETEN OVER MILIEU?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Van technisch tot juridisch advies

Of het nu gaat om de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of om het in kaart brengen van de milieu-impact van bedrijven, processen of producten: onze adviseurs milieu ondersteunen je bij het hele proces – van het technische tot het juridische vlak. Dat doen we op een praktische, ondernemende manier.

We helpen je graag met strategisch advies bij omgevingsvergunningen, milieuonderzoek en managementsystemen, inclusief ons online-managementsysteem MIDAS. Ook voor onderwerpen als duurzaam materiaalgebruik, ecologisch advies, externe veiligheid en levenscyclusanalyses kun je bij ons terecht.

 • Bedrijven die hun activiteiten willen aanpassen of uitbreiden – bijvoorbeeld door iets bij te bouwen, de productie (circulair) uit te breiden of iets aan te leggen – krijgen te maken met vergunningen, ontheffingen, meldingen en andere (wettelijke) toestemmingen. Onze adviseurs ontwikkelen de optimale vergunningsstrategie voor jouw project.

 • Wil je als bedrijf je milieu-impact verminderen of beter beheersen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een intern vraagstuk, een verzoek van een klant of een juridische onderzoeksplicht vanuit de wet Milieubeheer. Onze milieuadviseurs hebben alle technische specialisatie in huis voor het meten, berekenen en bepalen van milieumaatregelen.

 • Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun milieu-, arbo- of energiedoelstellingen vorm te geven in een managementsysteem. LBP|SIGHT helpt bij het systematisch vormgeven van verantwoordelijkheden en doelstellingen, het verbeteren van prestaties en het certificeren van managementsystemen.

 • Maak je gebruik van een milieuzorgsysteem of wil je een dergelijk systeem invoeren? Met ons online-managementsysteem MIDAS toon je eenvoudig aan dat je bedrijf aan alle arbo- en milieuwetgeving voldoet. Ook bewaak je in de applicatie de voortgang van je bedrijfsdoelstellingen en -processen.

 • Van klimaatadaptatie tot ruimtegebruik en grondstoffenschaarste: bedrijven, overheden, onderwijsinstanties en burgers in Nederland staan voor grote uitdagingen. Als expert in duurzaam materiaalgebruik adviseert LBP|SIGHT over het optimum tussen milieu-impact, circulariteit, gezondheid en economische randvoorwaarden.

 • Weten of een bedrijf voldoet aan de Nederlandse natuurwetgeving of Natura 2000-regels? Zoek je locaties voor natuurcompensatie? Of een ecologisch adviseur voor ruimtelijke ontwikkelingsopgaven? LBP|SIGHT levert ecologisch advies voor bedrijven, waarbij we gebruikmaken van vaste onderzoekspartners voor het veldwerk.

 • Externe veiligheid is een kritisch en soms heel technisch onderdeel van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Denk aan de risico’s die komen kijken bij het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen via transportroutes of buisleidingen. Onze specialisten in externe veiligheid helpen bij het in kaart brengen van risico’s en het toetsen van plannen aan wet- en regelgeving.

 • Levenscyclusanalyse (LCA) is een techniek voor het meten van de milieuprestatie en milieu-impact van een materiaal of product gedurende alle levensfases. Bij een LCA-berekening worden milieueffecten over de gehele levensduur berekend, de zogenaamde wieg-tot-graf-analyse. Onze LCA-deskundigen helpen je zo de duurzaamheid van je product te verbeteren.

Adviseurs (14)

Adviseur Dirk-Jan Simons
Dirk-Jan
Simons
Adviseur duurzaamheid en milieu, directie, vennoot
Adviseur Hans Geleijns
Hans
Geleijns
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot
Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot
Adviseur Paul van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot
Adviseur Chris Weevers
Chris
Weevers
Adviseur geluid en trillingen en milieu
Adviseur Frank Wulterkens
Frank
Wulterkens
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening
Adviseur Han Vossen
Han
Vossen
Adviseur geluid en trillingen en milieu
Adviseur Patrick Franken
Patrick
Franken
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening
Adviseur René Kraaijenbrink
René
Kraaijenbrink
Adviseur duurzaamheid en milieu
Adviseur Jan Willem Kort
Jan Willem
Kort
Adviseur milieu
Adviseur Huub Hijdra
Huub
Hijdra
Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
Adviseur Marc Wijbenga
Marc
Wijbenga
Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
Adviseur Marleen Bekooij
Marleen
Bekooij
Adviseur milieu