Bouwakoestiek

Jouw klankbord voor akoestisch advies

Als akoestisch adviesbureau dragen we bij aan een prettige, duurzame en gezonde leefomgeving. Onze akoestische adviseurs kijken hierbij naar de geluidaspecten die spelen in en rondom een gebouw. Dat betekent dat we zorgen dat geluid in een ruimte klinkt zoals men wil. En dat we gebruikers beschermen tegen hinderlijk geluid.

Van woning tot kantoor, van concertzaal tot klaslokaal en van museum tot sporthal: bij akoestisch advies speelt de functie van een ruimte of gebouw een grote rol. Onze akoestisch adviseurs kijken verder dan alleen wet- en regelgeving. Geluideisen zijn immers ingewikkeld. Daarom maken wij in bouwakoestiek de vertaalslag tussen de akoestische theorie en de praktijk. Wat verlangen het ontwerpteam, de opdrachtgever en de gebruikers van een gebouw? En welke akoestische kwaliteit past bij het gebruik van een pand? Door goed te luisteren, geven we invulling aan de wettelijke en privaatrechtelijke geluideisen op een oplossingsgerichte, praktische manier.

Twee akoestisch adviseurs doen onderzoek naar bouwakoestiek en geluid bij de gevel van een akoestisch adviesbureau

MEER WETEN OVER BOUWAKOESTIEK?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Integraal advies

Ben je op zoek naar méér dan een akoestisch adviesbureau? Onze akoestische adviseurs werken nauw samen met collega’s op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid. Zo geven we een advies dat haalbaar is op alle bouwkundige fronten, en denken we proactief mee om tot een maakbaar én leefbaar gebouw te komen.

We helpen je graag met advies en oplossingen voor geluidisolatie, geluidwering, installatiegeluid, ruimteakoestiek en zaalakoestiek.

  • Geluidisolatie beperkt geluidoverdracht van de ene naar de andere ruimte. Zo voorkom je geluidoverlast en zorg je voor voldoende privacy. We adviseren over de juiste ontwerpkeuzes en zorgen dat de noodzakelijke voorzieningen goed worden toegepast en gemaakt.

  • Een goede geluidwering van de gevel voorkomt dat geluid van buiten een gebouw binnendringt. Zo ga je overlast van bijvoorbeeld verkeer of industrie tegen. Wij adviseren over de juiste bouwkundige geluidwerende voorzieningen, waarmee je ook voldoet aan de wet- en regelgeving voor geluidwering.

  • Gebouwen beschikken over steeds meer soorten installaties. Denk aan mechanische ventilatie, luchtbehandelingskasten, airconditioning of een warmtepomp. Onze akoestische specialisten adviseren over het reduceren van installatiegeluid, zodat gebruikers van een gebouw geen geluidhinder ondervinden.

  • Ruimteakoestiek heeft invloed op het comfort van mensen in een gebouw. We meten en berekenen de klank en nagalm van geluid in ruimtes. Op basis daarvan adviseren we over oplossingen om een prettige akoestische omgeving te realiseren voor wonen en werken. Of voor entertainment: in dat geval spreken we van zaalakoestiek.

Adviseurs (10)

Adviseur Jeroen Vugts
Jeroen
Vugts
Adviseur bouwakoestiek, directie, vennoot
Adviseur Ingrid  van de Cruijs
Ingrid
van de Cruijs
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Michiel Verrips
Michiel
Verrips
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Jorinde  Bijpost
Jorinde
Bijpost
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Marc Kalee
Marc
Kalee
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Paul  van der Aa
Paul
van der Aa
Adviseur bouwakoestiek en bouwfysica
Adviseur Kaj  Tyszka
Kaj
Tyszka
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Pien Schravesande
Pien
Schravesande
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Tim Bijsterbosch
Tim
Bijsterbosch
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Rob Dekkers
Rob
Dekkers
Adviseur bouwakoestiek