Energie

Een oplossing voor elk energievraagstuk

Energie is een belangrijk thema binnen het Nederlandse Klimaatakkoord. Door energiezuinigere gebouwen en processen te creëren, verminderen we onze CO2-uitstoot. En in de energietransitie  van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen spelen zonne- en windenergieprojecten een grote rol. LBP|SIGHT is dé expert in energieadvies: van de energieprestaties van gebouwen tot energiebesparing bij industriële processen, ondersteuning bij subsidieaanvragen en de realisatie van hernieuwbare-energieprojecten.

Van architecten tot ontwikkelaars, en van overheden tot mkb-bedrijven: we bundelen onze installatietechnische, bouwkundige en milieutechnische kennis om opdrachtgevers te adviseren over praktische, duurzame en integrale oplossingen.

MEER WETEN OVER ENERGIE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Maatwerk voor elke situatie

Energievraagstukken hebben vaak te maken met kostenbesparing, wet- en regelgeving, het verhogen van de energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid, bijvoorbeeld door de recente ontwikkelingen op de gasmarkt of netcongestie. Een andere reden waarom bedrijven met energie aan de slag gaan, is omdat zij willen voorsorteren op toekomstige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat (CO2) of natuurbescherming (NOx). Tot slot werken steeds meer bedrijven proactief aan energievraagstukken vanuit hun eigen MVO-doelstellingen. Elk project en elke onderneming is daarbij uniek. Welke maatregelen relevant en lonend zijn in een specifieke situatie, bepalen we op basis van onze brede kennis over sectoren en vakgebieden. Uiteraard onderzoeken we ook of de energiebesparende maatregelen technisch en economisch haalbaar zijn.

Integraal energieadvies

In ons advieswerk kijken we verder dan alleen de energiecomponent van je vraag of probleem. We adviseren op een integrale manier, met aandacht voor de natuur, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van een gebouw. Duurzaamheid staat daarbij centraal: hoe zorgen we dat processen, materialen en gebouwen toekomstbestendig zijn?

Data en Internet of Things (IoT)

Meten is weten. Een goed advies is in onze ogen gebaseerd op de juiste analyses. Daarvoor bekijken en halen we op verschillende manieren data op. Dat kan bijvoorbeeld met online metingen op verbruik of temperatuur. Als gevolg van de huidige congestie op het elektriciteitsnet zijn deze data belangrijker dan ooit. We ondersteunen je onder andere met analyse en advies over restwarmte en energieopslag.

Wij helpen je graag met advies over energie in de bouw, energie in de industrie en het mkb, zonne- en windenergie.

  • Energiebesparing realiseren in een gebouw? Dat vraagt om bouwkundige, installatietechnische en milieutechnische kennis. Onze energieadviseurs voeren onderzoek uit, maken berekeningen en geven advies op maat voor woningen en utiliteitsgebouwen. Dat doen we bij bestaande bouw, renovatie en nieuwbouw.

  • De wet- en regelgeving rondom energiebesparing wordt steeds strenger. Afhankelijk van de grootte en het type organisatie, moeten bedrijven een energie-audit uitvoeren volgens de Energy Efficiency Directive (EED) of maatregelen doorvoeren uit de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Wij helpen (industriële) bedrijven bij verplichte én vrijwillige energie-initiatieven.

  • De vraag naar hernieuwbare energie wordt steeds groter. Als adviesbureau houden we ons bezig met analyseren, onderzoeken, meten en berekenen van uiteenlopende zaken op het gebied van wind- en zonne-energie: van beoordeling van locaties tot de vergunningaanvragen. Dat doen we altijd op basis van de geldende wettelijke normeringen en regelgeving.

Adviseurs (2)

Adviseur Erik de Jong
Erik
de Jong
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid
Adviseur Hilko van der Leij
Hilko
van der Leij
Adviseur energie en duurzaamheid