Duurzaamheid

Jouw adviesbureau voor duurzaam bouwen en ondernemen

Of het nu gaat om de ontwikkeling van gebouwen, bedrijven of gebieden: we moeten ons allemaal aanpassen aan een veranderende wereld. Als adviesbureau in duurzaamheid combineren we technische en theoretische kennis, actuele ontwikkelingen, jarenlange praktijkervaring en een nuchtere kijk op zaken. Zo maken we de vertaalslag naar strategische én praktische duurzaamheidsadviezen voor de bouwkolom, (industriële) bedrijven en overheden.

Voetstap in het zand staat voor ecologische footprint en duurzaamheid

MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Veilige, gezonde en duurzame leefomgeving

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee. Zo staat de biodiversiteit wereldwijd onder druk. En we moeten zuinig omgaan met grondstoffen, de uitstoot van broeikasgassen beperken en ons aanpassen aan extremere weersomstandigheden. Vanuit onze visie ‘Samen voor de leefomgeving’ streven we ernaar om een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving te creëren voor iedereen. Daarom helpen we je om energiezuinigere, meer milieubewuste omgevingen te realiseren.

We helpen je graag met advies en oplossingen op het gebied van duurzaamheid in de bouw, duurzaamheid in de industrie, duurzame gebiedsontwikkeling, en strategie, beleid en onderzoek. Ook voor advies over circulariteit, levenscyclusanalyses en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ben je bij ons aan het juiste adres.

  • Duurzaam bouwen betekent rekening houden met de effecten van een gebouw op het milieu. Dat geldt tijdens het ontwerp, de bouw, het gebruik, het onderhoud, eventuele verbouw of renovatie, en tijdens de sloop. LBP|SIGHT biedt duurzaamheidsadvies bij elke levensfase van een pand én bij elke projectfase: van initiatie tot ontwerp, uitvoering en beheer van een gebouw.

  • Veel (industriële) bedrijven zijn zich bewust van hun rol in de wereld van vandaag, en werken hard om een positieve bijdrage te leveren. Bovendien komt er steeds meer product gerelateerde wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de focus op Environmental, Social & Governance (ESG-code) in de investeringswereld, de aankomende Europese regelgeving voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) en de financiële verantwoordingsplicht voor bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

  • Gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer los zien van verduurzaming. En de duurzaamheidseisen én -ambities groeien. Hoe breng je eisen en ambities samen in een mooie, functionele gebiedsontwikkeling? We geven duurzaamheid vorm binnen gebiedsontwikkeling aan de hand van onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling.

  • Wil je als organisatie invulling geven aan nationale en internationale klimaat- en circulariteitsdoelstellingen? LBP|SIGHT ondersteunt brancheorganisaties en overheden bij het opzetten en implementeren van strategie en beleid, en bij de uitvoering van het bijbehorende onderzoek.

  • Ons huidige gebruik van grondstoffen speelt een grote rol bij klimaatverandering, milieuvervuiling en achteruitgang van de biodiversiteit. We moeten de manier waarop we omgaan met alle grondstoffen (biobased en mineraal) en producten drastisch veranderen om een duurzame wereld voor toekomstige generaties te garanderen. LBP|SIGHT ondersteunt bedrijven bij de transitie naar een circulaire economie.

  • Levenscyclusanalyse (LCA) is een techniek voor het meten van de milieuprestatie en milieu-impact van een materiaal of product gedurende alle levensfases. Bij een LCA-berekening worden milieueffecten over de gehele levensduur berekend, de zogenaamde wieg-tot-graf-analyse. Onze LCA-deskundigen helpen je zo de duurzaamheid van je product te verbeteren.

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draait om ondernemen met oog voor Sustainable Development Goals (SDG’s) en met een goede balans tussen people, planet en profit. Steeds meer bedrijven willen MVO verankeren in hun bedrijfsprocessen en -activiteiten. LBP|SIGHT helpt je concreet, meetbaar en aantoonbaar te maken hoe je organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Adviseurs duurzaamheid (11)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot
Adviseur Benthe  Vermaas
Benthe
Vermaas
Adviseur duurzaamheid
Adviseur David van Nunen
David
van Nunen
Adviseur duurzaamheid
Adviseur Dirk-Jan Simons
Dirk-Jan
Simons
Adviseur duurzaamheid, milieu en ruimte, vennoot
Adviseur Erik de Jong
Erik
de Jong
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid
Adviseur Henk Versteeg
Henk
Versteeg
Adviseur bouwfysica en bouwakoestiek, vennoot
Adviseur Hilko van der Leij
Hilko
van der Leij
Adviseur energie en duurzaamheid
Adviseur Jaanika Makara
Jaanika
Makara
Adviseur bouwfysica en circulariteit
Adviseur Janneke van der Weerd
Janneke
van der Weerd
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vennoot
Adviseur René  Kraaijenbrink
René
Kraaijenbrink
Adviseur milieu en duurzaamheid
Adviseur Susanne Visch
Susanne
Visch
Adviseur duurzaamheid en circulariteit