MVO en duurzaamheid

Samen maken we het verschil

Werken aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving is ons doel. Daarbij kijken we om te beginnen naar onszelf. We houden onze eigen impact op mens en milieu zo klein mogelijk, met behulp van ons milieumanagementsysteem en onze MVO-doelstellingen. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers om energiezuinigere, meer milieubewuste woon- en werkomgevingen te creëren.

ONS MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

LBP|SIGHT beschikt over het milieuzorgcertificaat ISO 14001, de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Met dit systeem geven we onze milieuverantwoordelijkheden op systematische wijze vorm. Het helpt ons om onze milieuprestaties te verbeteren, te voldoen aan wet- en regelgeving en onze milieudoelstellingen te concretiseren.

MEER WETEN OVER MVO EN DUURZAAMHEID?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ONS MVO-BELEID

Naast ons advieswerk richten we ook onze eigen bedrijfsvoering zo in dat de impact op mens en milieu zo klein mogelijk is. Daarom hebben we als bedrijf geanalyseerd aan welke van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) wij een bijdrage kunnen leveren. Zo werken we op twee manieren aan duurzame ontwikkeling:

  • direct, via maatregelen die onze bedrijfsvoering aangaan
  • indirect, via onze adviezen aan klanten

Met SDG’s is er voor het eerst een universele agenda voor duurzame ontwikkeling met doelen aangenomen. De zeventien werelddoelen moeten samen een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Voor ons bedrijf werken we aan de volgende vier SDG’s:

  • Kwaliteitsonderwijs
  • Eerlijk werk en economische groei
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Klimaatactie

Met de vier SDG’s verankeren we verduurzaming structureel en compleet in onze strategie en bedrijfsvoering. Thema’s waar we vol op inzetten zijn circulariteit en de omgevingswet. Hierin zijn omdenken en participatie cruciaal. De vertaling naar concrete acties is vastgelegd en geborgd in ons jaarplan.

Het verder implementeren van onze SDG-ambities, de monitoring daarvan en bijsturing is een karwei dat nooit af is. We zetten steeds opnieuw stappen om onze positieve bijdrage te vergroten en onze negatieve bijdrage verder te reduceren – altijd in goed overleg met belanghebbenden zoals de OR, onze vennoten en JONG|LBPSIGHT.

Duurzaamheid in praktijk

Vanuit onze visie ‘Samen voor de leefomgeving’ helpen we onze opdrachtgevers om energiezuinigere, meer milieubewuste woon- en werkomgevingen te creëren. Deze visie loopt als een rode draad door al onze werkzaamheden: van geluidonderzoek tot daglichtberekening, en van taxatie tot vergunningsaanvraag. Daarnaast ondersteunen en adviseren we je graag op specifieke thema’s, zoals circulariteit, duurzaam materiaalgebruik, duurzame gebiedsontwikkeling, duurzame gronduitgifte, energie en milieu.

Paris Proof Commitment

LBP|SIGHT heeft het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council (DGBC) ondertekend. Marktpartijen die het commitment tekenen, verbinden zich aan de doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en daarmee ook de bijbehorende CO₂-emissies terug te brengen. Verbonden organisatie gaan vanuit hun eigen rol vastgoed versneld verduurzamen. Dat doen zij door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en door de partijen om zich heen in beweging te krijgen.