Chris van Heeswijk

Adviseur ruimtelijke ordening

“Door mijn werk als architect heb ik het hele bouwproces goed leren kennen.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als adviseur ruimtelijke ordening ben ik verantwoordelijk voor ruimtelijke procedures, zoals planologisch-juridische procedures. Daarbij vervul ik een coördinerende rol. Ik werk bijvoorbeeld veel samen met architecten, rentmeesters, opdrachtgevers, omwonenden en collega’s op het gebied van geluid, milieu en stikstof. Mijn achtergrond ligt in de architectuur. Na mijn opleiding aan de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw heb ik bij verschillende architectenbureaus gewerkt. Daardoor heb ik het hele bouwproces goed leren kennen en die kennis pas ik toe in mijn werk als adviseur.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Als adviseur werk ik aan projecten door het hele land. Het is heel interessant om op zoveel verschillende plekken te komen. Je krijgt zo een kijkje in de keuken en dat spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Verder ben ik heel leergierig en bij LBP|SIGHT werken mensen uit heel veel verschillende disciplines. Zo kan ik veel nieuwe dingen leren van andere vakgebieden.”

Hoe ga je te werk?

“Door mijn achtergrond als architect ben ik creatief. Daardoor kan ik problemen op een andere manier bekijken; ik loop niet snel vast. Ook ben ik als architect gewend om met verschillende partijen te schakelen, waardoor ik mijn oplossingen en adviezen goed over kan brengen.”

Chris van Heeswijk

Chris van Heeswijk

Vakgebieden (1)