Chris Weevers

Adviseur geluid en trillingen en milieu

“Mijn werkwijze kenmerkt zich door een beleidsmatige en analytische aanpak.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als adviseur geluid en trillingen en milieu werk ik aan projecten voor overheden, industriële bedrijven en projectontwikkelaars. Mijn expertise is geluid en trillingen afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Daarnaast werk ik al geruime tijd voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving over geluid in de nieuwe Omgevingswet. In mijn werk combineer ik die juridische kennis met technische kennis over het ontstaan, beperken en beleven van geluid.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Bedrijven, wegen en spoorwegen veroorzaken geluid op woningen. Veel inwoners van Nederland worden door dat geluid gehinderd of in hun slaap verstoord. Dat is schadelijk voor de gezondheid. Het omgevingsrecht stelt grenzen aan het geluid. Daarom wordt bij het voorbereiden van een ruimtelijk plan of een vergunningaanvraag onderzoek gedaan naar het geluid op de gevels van woningen. En er wordt onderzoek gedaan naar maatregelen om dat geluid zoveel mogelijk te beperken. Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk hoeveel geluid aanvaardbaar is, maar als adviseur doe je het voorbereidende werk. Dat maakt het werken zo leuk.”

Hoe ga je te werk?

“Mijn werkwijze kenmerkt zich door een beleidsmatige en analytische aanpak. Ik voel mij betrokken bij het initiatief van de klant en verantwoordelijk voor het resultaat. Ik houd daarbij rekening met de belangen van de initiatiefnemer, maar ook met de taken en verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Soms moeten voor een project de grenzen van het omgevingsrecht worden opgezocht, maar meestal is dat helemaal niet nodig. Het milieuaspect geluid moet dan wel vanaf de start van een project worden meegenomen. Zo kan ik mijn werk het best doen.”

Chris Weevers

Chris Weevers