Hilko van der Leij

Adviseur energie en duurzaamheid

“Het opstellen van een levenscyclusanalyse is leuk en afwisselend werk.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Veel van de projecten die ik doe hebben te maken met duurzaamheid van bouwproducten. Die duurzaamheid wordt bijvoorbeeld bepaald met levenscyclusanalyse (LCA). Ook houd ik me als adviseur energie en duurzaamheid bezig met energievraagstukken, zoals energiebesparingsonderzoek.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ten eerste wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarnaast is het opstellen van bijvoorbeeld een LCA leuk en afwisselend werk, omdat je je steeds weer in nieuwe onderwerpen kunt verdiepen. Daarbij is overzicht houden belangrijk, omdat er steeds moet worden gelet op de balans tussen beschikbare informatie, tijd en benodigde diepgang van het vraagstuk dat moet worden opgelost. Dat vind ik een interessante uitdaging.”

Hoe ga je te werk?

“Ik houd van het oplossen van complexe vraagstukken. Op die manier probeer ik de vragen van onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te beantwoorden en hen te adviseren over de beste stappen en oplossingen. Veel van de rapportages die ik maak worden extern beoordeeld, dus is het zaak om nauwkeurig te zijn en altijd goede kwaliteit te leveren.”

Hilko van der Leij

Hilko van der Leij

Vakgebieden (2)