Jan Willem Kort

Adviseur milieu

“Als adviseur vind ik het interessant om met complexe vraagstukken bezig te zijn”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als adviseur milieu werk ik met name voor industriële klanten en projectontwikkelaars. Hen sta ik bij in het uitvoeren en coördineren van milieuonderzoeken en het voeren van correspondentie met instanties. Ook adviseer ik over vergunningen, handhavingsvraagstukken en ruimtelijke ordening. Ik heb een opleiding Land- en Watermanagement met specialisatie Inrichting en Waterbeheer afgerond aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Na een premaster Environmental Sciences ben ik op dit moment bezig met de master Environmental Sciences aan de Open Universiteit.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor natuur en milieu. Onze fysieke leefomgeving – en daarmee het vakgebied milieu – is allesomvattend. Als adviseur vind ik het interessant om met complexe vraagstukken bezig te zijn en orde te scheppen in alle informatie die we tot onze beschikking hebben. Daarnaast houd ik van de afwisseling in mijn werk. Aan de ene kant ben ik op inhoudelijk en abstract niveau bezig, bijvoorbeeld met het schrijven van milieurapporten en vergunningsaanvragen. Aan de andere kant heb ik veel contact met mensen, zowel opdrachtgevers als collega’s.”

Hoe ga je te werk?

“Kenmerkend voor mij zijn een grondige en nauwkeurige werkwijze en een resultaat- en oplossingsgerichte instelling. Ik voel verder haarfijn aan waar de belangen van betrokken partijen liggen. Deze vaardigheden pas ik toe in mijn advieswerk binnen complexe projecten. Daarbij werk ik graag op integrale wijze. Waar mogelijk haak ik collega’s aan vanuit verschillende disciplines, om problemen vroegtijdig te tackelen en opdrachtgevers optimaal te adviseren.”

Jan Willem Kort

Jan Willem Kort

Vakgebieden (1)