Karin Auée

Adviseur geluid en trillingen

“Een project dat op het eerste gezicht haast onmogelijk lijkt, daagt mij uit.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Ik ben adviseur geluid en trillingen met veel ervaring met geluidhinder en met een diploma Milieukunde van de Hogeschool Utrecht op zak. Bij LBP|SIGHT houd ik me met name bezig met geluid in de gebouwde omgeving. Ik werk vooral aan projecten vanaf de eerste schetsontwerpen. In dat eerste planstadium geef ik richtinggevende adviezen waarmee het voorstel verder uitgewerkt kan worden. Met een iteratief proces ontstaat dan een plan dat voldoet aan alle geluideisen én aan de wensen van opdrachtgevers en de toekomstige gebruikers.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Een project dat op het eerste gezicht haast onmogelijk lijkt, daagt mij uit. Samen met opdrachtgevers ga ik op zoek naar de beste oplossing voor het vraagstuk. Wat dit werk zo leuk maakt, is dat het niet alleen gaat over decibellen. Het is net zo belangrijk om inzicht te hebben in de belangen van alle betrokken partijen. De combinatie van techniek en mensenwerk maakt dat elk project weer nieuwe inzichten geeft.”

Hoe ga je te werk?

“Ik ben gestructureerd, nauwkeurig en heb affiniteit met de (veranderende) wetgeving. In projecten deel ik graag mijn kennis en denk ik altijd mee over een optimale invulling van de wensen van opdrachtgevers. Ik houd ervan om zaken strategisch maar toch helder op papier te zetten.”

Karin Auée

Karin Auée