René Kraaijenbrink

Adviseur duurzaamheid en milieu

“Het fenomeen cradle to cradle deed mij ooit beseffen wat voor impact de wereldwijde materiaalconsumptie heeft op het milieu.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Bekendheid met het fenomeen cradle to cradle deed mij ooit beseffen wat voor impact de wereldwijde materiaalconsumptie heeft op het milieu. Om actief bij te dragen aan het terugdringen van deze problematiek volgde ik de opleiding Industriële Ecologie aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Leiden. In 2014 ging ik aan de slag bij LBP|SIGHT. Als adviseur milieu en duurzaamheid begeleid ik bedrijven bij hun duurzaamheidsambities en circulaire strategieën in de breedste zin van het woord. Een van de tools die ik vaak gebruik in mijn adviezen is de levenscyclusanalyse (LCA). Een LCA helpt bedrijven om hun milieu-impact in kaart te brengen en verbeterpunten te bepalen. Daarnaast adviseer ik op het gebied van luchtkwaliteit, stikstofdepositie en geuronderzoek.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ik heb een duidelijke visie op duurzaamheid en die ideeën kan ik kwijt in mijn advieswerk. In mijn ogen is duurzaamheid een complex vraagstuk, dat op verschillende niveaus en vanuit verschillende hoeken moet worden aangepakt. Ik help bedrijven daarom de milieu-impact van hun hele keten te bekijken. Duurzaamheid moet daarbij geen wedstrijd worden. Iedere organisatie en sector moet zich richten op de verbeterpunten die zij zelf kunnen realiseren om onze maatschappij te verduurzamen. Neem LCA’s. Een LCA is geen doel op zich. Het is vooral een startpunt om pijnpunten én verbeterpunten vast te stellen. Als adviseur kijk ik daarom altijd verder dan de berekeningen en getallen. Wat betekenen de uitkomsten van een LCA in de praktijk en hoe kan ik bedrijven inhoudelijk verder helpen op het gebied van duurzaamheid? Dat is wat mijn werk zo afwisselend en uitdagend maakt.”

Hoe ga je te werk?

“Kenmerkend voor mij is mijn praktische en oplossingsgerichte instelling. Ik werk voor zowel individuele bedrijven als brancheverenigingen, en dat vraagt iedere keer weer een andere benadering. Als het gaat om LCA’s heeft bijvoorbeeld ieder bedrijf andere productiegegevens beschikbaar en een ander informatiebeheersysteem. Daarom kijk ik altijd goed naar de balans tussen de informatie die bedrijven kunnen leveren en hoe dit in de context van een LCA te gebruiken is. Ik werk daarbij altijd op een hoog detailniveau en ik streef een hoge mate van nauwkeurigheid na.”

René Kraaijenbrink

René Kraaijenbrink

Vakgebieden (2)