14 augustus 2019

Zonneparken zijn niet m.e.r.-beoordelingsplichtig

De vraag speelde al jaren: valt een zonnepark onder één van de activiteitencategorieën van het Besluit milieueffectrapportage? Nu is er duidelijkheid. Zonneparken zijn niet meer m.e.r-beoordelingsplichtig. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) besloten (uitspraak 2770).

De uitspraak heeft direct effect op de realisatie van zonneparken en dus ook op onze advisering voor zonneprojecten.

De aanleiding voor de uitspraak is de ontwikkeling van een zonnepark te Rouveen. Voor dit park van 4,3 hectare werd een omgevingsvergunning verstrekt met toepassing van de kruimelgevallenregeling. De AbRvS heeft zeer recent geoordeeld dat dit terecht is. Volgens de Afdeling valt een zonnepark niet onder onderdeel C of D van het Besluit milieueffectenrapportage.

Zonneparken zijn niet mer-beoordelingsplichtig

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

CATEGORIEËN BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De Afdeling vindt een zonnepark geen landinrichtingsproject (categorie 9, onderdeel D), geen stedelijk ontwikkelingsproject (categorie 11.2, onderdeel D) en ook geen industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water (categorie 22.1, onderdeel D).

POSITIEF EFFECT UITSPRAAK

Het oordeel van de Afdeling schept duidelijkheid. Er hoeft geen m.e.r-beoordeling plaats te vinden en het opstellen van een aanmeldingsnotitie en een MER is niet nodig. Hiermee biedt de uitspraak ook een procedurele verlichting voor procedures voor zonneparken.

Daarnaast kan nu de kruimelgevallenregeling worden toegepast. Dit is een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van maximaal 10 jaar. Met de kruimelgevallenregeling kan een partij sneller de benodigde vergunning voor het bouwen verkrijgen. Wel is het in dat geval niet meer mogelijk om een SDE+ subsidie te krijgen. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) stelt hiervoor namelijk als voorwaarde dat de vergunning ziet op de gehele duur van de subsidie: 15 jaar.

Medewerkers (1)

Adviseur Daniël  Verburg
Daniël
Verburg
Adviseur ruimtelijke ordening