5 maart 2019

Duidelijkere kaders en regelgeving voor particuliere warmtepompen

Warmtepompen zijn vandaag de dag een hot item. Begrippen als ‘Van het gas af’ en ‘energiebesparing’ horen er helemaal bij. Steeds meer particulieren willen daarom een warmtepomp. Ook bij nieuwbouw worden warmtepompen steeds vaker toegepast, maar… ze maken nogal wat herrie. Hier zijn nog geen specifieke geluideisen voor, terwijl deze wel nodig zijn ter bescherming van de gezondheid van bewoners. Daarom heeft het ministerie van BZK ons opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren en te adviseren over de mogelijke geluideisen.

Geluideisen warmtepompen

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

WARMTEPOMPEN VALLEN BUITEN DE HUIDIGE NORMALE REGELGEVING

“Warmtepompen en airco’s vallen qua geluideisen tussen wal en schip”, zegt onze adviseur bouwakoestiek Wim Beentjes. “Beide apparaten horen bij de woning, maar worden buiten geïnstalleerd.“

Deze installaties vallen op dit moment niet onder het Bouwbesluit, dat alleen eisen stelt binnen de woning. Ook vallen de particuliere installaties niet onder de eisen van installaties van inrichtingen zoals bedrijven.

ONDERZOEK KADERS GELUIDEISEN WARMTEPOMPEN EN AIRCO’S

We hebben onderzoek gedaan om de kaders voor de geluideisen te bepalen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van regelgeving voor een leefbare situatie. Tijdens het onderzoek stonden we stil bij de volgende vragen:

  • Wie moet er beschermd worden?
  • Waar kun je een warmtepomp of airco neerzetten?
  • Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen binnen het wettelijk kader.
  • Wat gebeurt er als er in de omgeving meerdere huizen een warmtepomp hebben?

COMPROMIS TUSSEN AKOESTISCHE EN WETTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Voor het bepalen van passende geluideisen zijn er twee soorten randvoorwaarden: de akoestische en de wettelijke. Wim Beentjes: “Uiteindelijk kom je tot een soort compromis waarmee je verder kunt. Je krijgt niet het onderste uit de kan, maar je realiseert zo wel een leefbare situatie.”

En wat als je niet weet wat er voorbij de erfgrens gebeurt?
Een principe van het Bouwbesluit is dat je niets kunt regelen voorbij je eigen erfgrens. Wil je je buren beschermen tegen geluidoverlast? Dan kun je alleen een eis formuleren die geldt op de erfgrens. Zo zijn de buren ernaast sowieso beschermd.

Integreren in bestaande regelgeving
Verder moeten warmtepompen als nieuwe geluidbron zoveel mogelijk geïntegreerd worden in bekende kaders. Daarom maken we gebruik van bekende regelgeving uit de Omgevingswet voor inrichtingen zoals bedrijven: daar worden niveaus voorgesteld voor de maximale geluidbelasting. “De uitdaging bij warmtepompen is dat de geluidbron veel dichterbij andere woningen staat dan bij inrichtingen het geval is”, legt Wim uit.

Toepassen algemene akoestische principes
Warmtepompen hebben een tonaal karakter. Dat wil zeggen dat ze een constant zoemend geluid maken wanneer ze aan staan. “Voor dit tonale geluid tel je 5 decibel op bij de meetwaarden. Dit is een algemeen akoestisch principe dat sinds 1980 bij industrielawaai wordt toegepast en daarmee dus ook bij buitengeplaatste particuliere warmtepompen.”

Meer over ons onderzoek
Wil je meer weten? Lees dan eens ons onderzoek door.