9 maart 2018

Handje helpen tijdens NLDOET bij de tiny houses in Kleinhuizen

Ook dit jaar hielpen enkele LBP|SIGHT’ers een handje mee tijdens NLDOET. In het heerlijke lentezonnetje gingen we aan de slag op het terrein van de tiny houses achter ons kantoor.

NLDOET 2018

SNIPPERPAADJES

We hielpen met het verzamelen van oud hout, en reden vervolgens de houtsnippers met kruiwagens over het terrein om snipperpaden aan te leggen. Ook maakten we een kleine speelplek voor kinderen. Leerlingen van het ROC droegen ook hun steentje bij, net als enkele vrijwilligers uit de buurt. We verzorgden een lunch op ons kantoor voor alle vrijwilligers.

NLDOET 2018

TINY VILLAGE KLEINHUIZEN

Tiny Village Kleinhuizen, zo heet de verzameling van tiny houses in het weiland achter ons kantoor. De bewoners leven in een klein huis, dat zo slim mogelijk is ingericht. Ook proberen ze zo duurzaam mogelijk te wonen: met een composttoilet, energie van zonnepanelen en hergebruik van regenwater.

De gemeente Nieuwegein durfde het aan om toestemming te geven voor een verzameling tiny houses bij elkaar. Bij dit pilotproject mag een groep van 10 tiny houses zo’n twee jaar op het terrein langs het Merwedekanaal staan.

NLDOET 2018

TRANSFORMATIE RIJNHUIZEN

Het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein transformeert de komende jaren van een kantorengebied met veel leegstand naar een gebied waar wonen, werken en recreatie mogelijk is. LBP|SIGHT is ook bij dit project betrokken. Lees meer over de duurzame gebiedsvisie voor Rijnhuizen in Nieuwgein.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Linda De Haan
Linda
De Haan
Adviseur communicatie