Bijlandse Waard

Ruimte voor water en natuur bij de Rijnwaardense Uiterwaarden

Natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en klimaatadaptatie, mogelijk gemaakt door zandwinning. Dat zijn de pijlers van het project ‘Bijlandse Waard’ in opdracht van de baksteenfabriek Tolkamer BV – onderdeel van Vandersanden – en grondeigenaar in de uiterwaard Bijlandse Waard. De werkzaamheden zijn een deelproject van het bredere project Rijnwaardense Uiterwaarden, dat een gebied van circa 1015 hectare beslaat. Jeroen Hund, senior adviseur ruimtelijke ordening, is al sinds 1993 werkzaam als adviseur voor de steenfabriek. Hij vertelt over het project Bijlandse Waard.

BIJLANDSE WAARD

Het gebied Rijnwaardense Uiterwaarden is in belangrijke mate gevormd door het graven van het Pannerdensch Kanaal. Met name het middelste gedeelte van de uiterwaard Bijlandse Waard speelt een belangrijke rol bij de doorstroom van (hoog)water vanuit Duitsland. Jeroen: “Omdat er door klimaatverandering steeds vaker sprake zal zijn van (extremere) hoogwaters, moet in dit gebied – ook wel de rivierkundige ‘hoofdkraan’ van Nederland – meer ruimte komen voor water, zodat de waterstand uiteindelijk met zeven centimeter zakt. De overheid had niet de financiële middelen vrijgemaakt om dit geheel te realiseren. Uiteindelijk werd het een combinatie van verschillende deelprojecten van zowel publieke als private partijen, waaronder de Steenfabriek Tolkamer BV.”

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ZANDWINNING

Naast de focus op hoogwater en veiligheid, had de overheid ook doelstellingen voor het project Rijnwaardense Uiterwaarden op het gebied van natuurontwikkeling. Zo wordt er 500 hectare nieuwe riviernatuur gerealiseerd. Dit gebeurt onder andere in de Bijlandse Waard: de ‘achtertuin’ van Steenfabriek Tolkamer BV. Jeroen: “Een robuuste nieuwe natuurinrichting voor de Bijlandse Waard borgt op toekomstbestendige wijze een veiligere hoogwaterafvoer in combinatie met nieuwe riviernatuur. Zandwinning is hierbij de financiële ‘groene’ motor. Na jarenlange voorbereiding – onder andere in de vorm van vergunningstrajecten – is de uitvoering van het project Bijlandse Waard uiteindelijk in 2022 gestart.”

STRATEGISCH ADVIES

LBP|SIGHT is al jarenlang huisadviseur bij baksteenfabriek Tolkamer BV. We werkten bijvoorbeeld mee aan de plannen voor de gehele uiterwaard en dit specifieke deelproject, en verzorgden jarenlang de projectleiding. Ook zijn we verantwoordelijk voor de samenwerking en het contact met zandwinner Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen als mede-initiatiefnemer. Daarnaast zorgen we voor het uitvoeren en aansturen van onderzoeken voor vergunningaanvragen.

Jeroen: “Als huisadviseur vinden we een proactieve, strategische advisering van de steenfabriek heel belangrijk. We zien onszelf echt als een strategische businesspartner. Als steenfabriek en grondeigenaar had Steenfabriek Tolkamer BV destijds ook achterover kunnen leunen en kunnen wachten tot de overheid met een voorstel kwam. Maar wij helpen hen juist om zelf het initiatief te nemen en met plannen te komen om de doelstellingen van de overheid te helpen realiseren. Op die manier hebben we onder andere de vergunning Waterwet verkregen voor enkele hectares aan extra bedrijfsterrein voor de fabriek. Hier hebben we onder andere een kleidepot kunnen realiseren, voor opslag van de keramische klei uit de omgeving voor de productie van bakstenen. En we hebben de grondwal uit kunnen breiden, ter bescherming van de fabriek bij hoogwater én als afscherming voor de naastgelegen camping.”