Bijlandse Waard

Zandwinning, natuurontwikkeling en rivierverruiming bij de Rijnwaardense Uiterwaarden

Zandwinning, natuurontwikkeling en rivierverruiming. Dat zijn de drie pijlers van het project ‘Bijlandse Waard’ in opdracht van baksteenproducent Bylandt Straatbaksteen (inmiddels Vandersanden). Vanuit het project Rijnwaardense Uiterwaarden ontstond dit deelproject.

BIJLANDSE WAARD

In het gebied rondom de rivierkundige hoofdkraan van Nederland moet meer ruimte voor water komen, zodat de waterstand uiteindelijk met 11 centimeter zakt. Bijzonder is dat dit gebeurt door een combinatie van deelprojecten van zowel publieke als private partijen. Daarnaast wordt er 500 ha nieuwe riviernatuur gerealiseerd. Uiterwaard Bijlandse Waard, ‘achtertuin’ van steenfabriek Bylandt, is 1 van deze deelprojecten.

Bijlandse Waard

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ZANDWINNING

Een robuuste nieuwe natuur-inrichting voor de Bijlandse Waard borgt op toekomstbestendige wijze een veiliger hoogwaterafvoer in combinatie met nieuwe riviernatuur. Ook de beleefbaarheid van het gebied wordt vergroot. Zandwinning is hierbij de financiële ‘groene’ motor. De vergunningverlening is grotendeels afgerond, de start van de uitvoering is voorzien voor 2017.

STRATEGISCH ADVIES

LBP|SIGHT adviseert Bylandt als huisadviseur. Voor Bijlandse Waard betekende dit onder meer een proactieve, strategische advisering aan Bylandt, planvorming voor gehele uiterwaard en deelproject, het initiëren van dit deelproject, het smeden van een alliantie met zandwinner Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen als mede-initiatiefnemer, de projectleiding voor de eerste fase van de ontwikkeling van dit projectinitiatief, het uitvoeren en aansturen van onderzoeken voor vergunningaanvragen en aanspreekpunt voor mede-initiatiefnemer Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen.

Medewerkers (1)

Adviseur Jeroen Hund
Jeroen
Hund
Adviseur ruimtelijke ordening