2021 – 2022

Energieaudits voor VBI

Advies naar aanleiding van bovenwettelijke ambities voor energy efficiency

Als producent van prefab betonnen vloersystemen biedt VBI industrieel maatwerk. Typerend voor het bedrijf is de focus op het continu verduurzamen van de eigen producten, processen en werkwijzen. Als onderdeel van deze ambities klopte VBI aan bij LBP|SIGHT voor het uitvoeren van een reeks energiescans. Het bedrijf wilde meer inzicht in zijn energiestromen, om vervolgens de mogelijkheden voor besparing en efficiëntie te bepalen.

Peter Jacobs, KAM-manager bij VBI, en André Derksen, arbo- en milieucoördinator bij VBI, vertellen samen met Erik Schepers, senior adviseur milieu en duurzaamheid bij LBP|SIGHT, over deze samenwerking.

Meerjarenplan voor duurzame transformatie

Als marktleider in zijn vakgebied wil VBI het voortouw nemen in de duurzame transformatie. Dat doet het bedrijf met een holistische benadering. Peter: “Het thema ‘klimaat’ is een van de vier pijlers van ons bedrijf en de overkoepelende Consolis Group. Om deze beleidspijler om te zetten in daadwerkelijke actieplannen heeft VBI een Milieu- en Duurzaamheidsraad geïnstalleerd, met daarin vertegenwoordigers van het managementteam. Die raad heeft een meerjarenplan opgesteld, op basis van onder andere het Akkoord van Parijs, het Klimaatakkoord, de Sustainable Development Goals en het Betonakkoord. Dit meerjarenplan sturen we ieder kwartaal bij en hieruit komen concrete acties en onderwerpen, zoals de efficiëntie van ons energieverbruik.”

Energiescans VBI

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Energieaudits op verschillende niveaus

Om het energieverbruik van de verschillende locaties van VBI in kaart te brengen, voerde Erik energieaudits uit. “Ik ben op bezoek geweest bij de locaties in Oss, Huissen, Schuilenburg, Weurt, Kampen en Koudekerk. Het was al vrij snel duidelijk dat VBI voldeed aan alle wettelijke verplichtingen en door de jaren heen al het ‘laaghangende fruit’ op het gebied van energie had aangepakt. Tijdens de energieaudits gingen we daarom een stap verder. Ik keek naar korte-termijnacties, maar ook naar meerjarenacties en zelfs actiepunten voor als er ooit een nieuwe fabriek gebouwd gaat worden.”

Tijdens de audits stonden vier aandachtspunten centraal:

  • Proces: hoe benut VBI de grondstoffen, hulpstoffen en energie, en welke invloed heeft dat op elkaar?
  • Installatie: van welk type installaties maakt VBI gebruik, bijvoorbeeld mengers, stoomketels en persluchtinstallaties? Hoeveel energie verbruiken deze installaties, hoe efficiënt zijn ze en hoe kunnen we ze energiezuiniger instellen?
  • Benchmark: wat zijn de kritische parameters voor energie? En hoe kunnen de verschillende vestigingen van VBI hun key performance indicators (KPI’s) analyseren en met elkaar vergelijken, om als vestigingen onderling van elkaar te leren?
  • Groene weide: hoe ziet een nieuwe fabriek voor VBI er idealiter uit met al deze inzichten in het achterhoofd?
Energiescans VBI

Aan de slag met resultaten

Ondanks de uitgebreide audits, waarbij Erik in gesprek ging met vestigingsmanagers, technische dienst en veel andere medewerkers, was het resultaat van de energieaudits geen dik rapport. Peter: “We waren niet op zoek naar een technisch rapport dat we niet begrijpen. De resultaten van de audits moesten tastbaar zijn, voor alle collega’s. Daarom ontvingen we van Erik een overzichtelijke PowerPoint-samenvatting met gevisualiseerde resultaten van de energieaudits.”

Wat hebben de energiescans VBI dan concreet opgeleverd? André: “De inzichten uit de energiescans zijn voor ons het belangrijkste resultaat. Doordat we al jaren proactief bezig zijn met duurzaamheid, werken we op een bepaalde manier. Vreemde ogen zorgen in zo’n geval voor een andere manier van denken én frisse, creatieve ideeën.” Erik: “Het viel me bijvoorbeeld op dat de producten van VBI een bepaalde energiekwaliteit in graden Celsius en hoeveelheid vereisen: het product moet tot 55 graden Celsius verwarmd worden. De energie hiervoor komt via een aardgas gestookte stoomketel en veel verschillende overgangen. Ik vroeg hen waarom er zoveel energieoverdrachten gebruikt worden en waarom dit gebeurt met fossiele brandstof? Mogelijk dat in de nabije toekomst, bij een dergelijke, relatief lage temperatuur, elektriciteit ook een goede manier kan worden om de benodigde warmte te leveren.”

Energiescans VBI

André vervolgt: “De vervolgvraag is nu hoe we aan de slag gaan met deze inzichten. Daarvoor gebruiken we onder andere de COCD-box-methode. We structureren de ideeën en adviezen uit de energieaudits aan de hand van de vragen: is het op dit moment realiseerbaar of is het (nog) niet realiseerbaar? En is het een ‘gewoon’ idee of een ‘origineel’ idee? Zo gaan we aan de slag met vervolgonderzoeksvragen en -implementaties. Ook houden we bij elk besluit in ons achterhoofd: kunnen we iets met dit idee, nu of in de toekomst? Door de actiepunten ook op te nemen in de jaarplannen van onze vestigingen, dwingen we onszelf om met dit onderwerp bezig te blijven. En we merken dat het onderwerp leeft: steeds vaker worden we positief verrast door energie-initiatieven vanuit onze vestigingen.”

Energiescans VBI

Samenwerking: een persoonlijke klik

Beide partijen kijken positief terug op de samenwerking. Peter: “Voor ons was het meteen duidelijk: een goede consultant moet niet alleen over inhoudelijke kennis beschikken, maar ook goed overweg kunnen met onze mensen. Erik weet zijn kennis over energie op een begrijpelijke manier te vertalen voor onze collega’s. Bovendien was er meteen een persoonlijke klik. Erik woont om de hoek van onze locatie in Huissen en kwam spontaan langs om eerst kennis te maken alvorens een aanbieding te maken. We kijken terug op een succesvolle samenwerking.”

Over VBI

VBI is producent van prefab betonnen vloersystemen. Samen met aannemers, constructeurs, architecten en projectontwikkelaars werkt het bedrijf dagelijks aan veiligere, slimmere en duurzamere oplossingen. VBI steekt veel moeite in het verduurzamen van zijn producten en processen. Zo is er veel aandacht voor materiaalbesparing in de kanaalplaatvloeren, voor een lagere milieu- en CO2-impact. Verder maakt VBI onder andere gebruik van een recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces weer volledig worden hergebruikt. En door middel van grote bezinkbassins en gesloten watersystemen wordt procesafvalwater gebruikt en gerecycled in het productieproces. De monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten gebeurt op basis van ISO 9001 en ISO 14001. LBP|SIGHT ondersteunt VBI ook bij het maken van levenscyclusanalyses (LCA’s). Meer informatie is te vinden op de website van VBI.

Vakgebieden (1)