2013 – 2016

Windpark Krammer, Zeeland

Akoestisch onderzoek naar geluidbelasting

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Burgerwindcoöperaties Deltawind en Zeeuwind realiseerden samen 34 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW op de Krammersluizen, gelegen op de grens van de Zeeuwse eilanden en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. De bouw startte eind 2016 en eind 2017 leverden de eerste turbines stroom. In 2019 was het park gereed. We deden onderzoek naar de geluidbelasting in de omgeving van Windpark Krammer. Dit deden we in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning en de melding Activiteitenbesluit.

Windpark Krammer, Zeeland

TURBINETYPE VEREIST AKOESTISCH ONDERZOEK

Aanleiding voor dit onderzoek is de uiteindelijke turbinekeuze voor het windpark. Eerder brachten we de geluidbelasting van diverse turbinetypes in kaart. In de omgevingsvergunning is echter opgenomen dat bij de keuze van een turbinetype een melding Activiteitenbesluit ingediend moet worden. Deze melding moet voorzien zijn van een akoestisch onderzoek, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorschriften zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

CONTROLE GRENSWAARDEN

Wij hebben dit akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarin we inzichtelijk hebben gemaakt dat de geluidimmissie van deze turbinetype voldoet aan de grenswaarden, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Aanvullend berekenden en beoordeelden we de geluidimmissie door de transformatorstations die bij het windpark horen. De uitgangspunten en resultaten verwerkten we in een rapportage die gebruikt is bij de melding Activiteitenbesluit.

UITLEG AAN OMWONENDEN

Naast de akoestische onderzoeken waren we aanwezig als specialist op de informatieavond voor omwonenden. Hier hebben wij veel vragen kunnen beantwoorden over het geluid vanwege windturbines. Ons windteam heeft veel ervaring met voorlichting over windturbines.

GELUID WINDTURBINES

Wanneer een windturbine draait, wordt naast elektriciteit ook geluid geproduceerd. Dit geluid komt vooral van de rotorbladtippen die snel door de lucht bewegen. Bij toenemende wind draait de rotor sneller en is er meer geluid.

Als het rotorblad de mast passeert, verandert even de klankkleur. Het geluid van de generator bovenin de windturbine is ondergeschikt. Voor het specifieke geluid van windturbines geldt een wettelijke norm van Lden  = 47 dB en Lnight  = 41 dB op de gevel van woningen.

Over windpark Krammer, Zeeland

Windpark Krammer telt 34 windturbines met een totaal vermogen van 102 MW. De turbines worden geplaatst rondom de Krammersluizen. Het park levert voldoende stroom om meer dan 100.000 huishoudens te voorzien van groene energie.

Vakgebieden (1)