2019 – heden

Zonnepark Wieringerwerf, Noord-Holland

Ondersteuning bij aanvraag omgevingsvergunning en melding Activiteitenbesluit

Het aantal projecten rondom duurzame energievoorziening groeit. Oók in de provincie Noord-Holland. De provincie en – in dit geval – de gemeente Hollands Kroon maken het mogelijk om in het buitengebied opstellingen van zonnepanelen te realiseren. Voor de realisatie van een grondgebonden zonnepark in Wieringerwerf verzorgden wij de aanvraag omgevingsvergunning en de melding Activiteitenbesluit.

ONAFHANKELIJK DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN

De initiatiefnemer is een landbouwbedrijf dat volledig onafhankelijk een duurzame energievoorziening voor de eigen bedrijfsvoering wil realiseren. Dit is haalbaar wanneer er een perceel grond wordt ingericht voor aanvullende energieproductie: een grondgebonden zonnepark. Met dit zonnepark levert het bedrijf een substantiële bijdrage aan mondiale, Europese en landelijke duurzame energiedoelstellingen.

Zonnepark Wieringerwerf

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

WERKZAAMHEDEN LBP|SIGHT

  • opstellen aanvraagdocument (onderbouwing voor aanvraag omgevingsvergunning)
  • verzorgen melding Activiteitenbesluit
  • opstellen visualisaties
  • overleg en afstemming met de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel
Zonnepark Wieringerwerf

LOCATIE ZONDER SLAGSCHADUW

De potentie van het zonnepark wordt optimaal benut. Het komt namelijk ten zuiden van de huidige bebouwing en een windturbine te liggen. Een locatie waar dus geen sprake is van (slag)schaduw.

Op deze locatie realiseert de eigenaar met het zonnepark ongeveer 922.000 kWh duurzame energie. Het grootste deel daarvan is voor eigen gebruik. De bouwhoogte van de zonneakker ligt op 1,8 meter en de panelen zijn zuidelijk georiënteerd.

Zonnepark Wieringerwerf

AANSLUITING BIJ MONDIALE, EUROPESE EN LANDELIJKE DOELSTELLINGEN

Het zonnepark draagt op verschillende niveaus bij aan de energiedoelstellingen:

  • SER Energieakkoord | Een energieakkoord voor duurzaam energiebeleid: energie, economie, technologie en duurzame groei, tussen overheid, bedrijfsleven en stakeholders.
  • Visie provincie Noord-Holland | De provincie streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050. Zonne-energie is een van de speerpunten binnen deze visie.
  • Visie gemeente Hollands Kroon | De gemeente Hollands Kroon streeft onder meer naar een duurzame samenleving en het versterken en uitbouwen van een hoogwaardige woon-, werk-, leer- en leefomgeving. Daarom zet de gemeente in op duurzaamheid en duurzame energieproductie, waaronder circulaire innovaties en kennisontwikkeling.